Header

NIEUWS EN MEDEDELINGEN NAZOMER 2020

De zomer nadert zijn einde en maakt ruimte voor het volgende seizoen. Niet alleen de natuur in het park ondergaat straks een gedaantewisseling, ook de infrastructuur van het park is nog volop aan het veranderen. Zoals u weet hebben er al verschillende renovatiewerkzaamheden plaats gevonden. Het terras van het oude theehuis is volledig opgeknapt en de laan van de Naald naar de entree naar de hoek Singel is al nagenoeg gereed. Verder is het u vast niet ontgaan dat het aantal bezoekers in het park is toegenomen. Niet alleen wandelaars maar ook diverse sportgroepen weten ons park te vinden. Dat juichen wij natuurlijk toe! Echter heeft in tijden van corona het 'misbruik' in het park ook toegenomen. De Commissie van Beheer is een onderzoek gestart om te kijken hoe we dit probleem het beste kunnen aanpakken. Tijd voor een korte up-date.

---

RENOVATIE STOPT VOORLOPIG NOG NIET

Vorig jaar is een deel van de gevraagde subsidie toegewezen. Dit voorjaar heeft de Commissie van Beheer een aanvullende aanvraag ingediend. Daarvoor hebben we begin augustus een toewijzing gekregen. Daar zijn wij erg blij mee, temeer omdat de werkzaamheden zodanig samenhangen dat er efficiënt en duurzaam kan worden gewerkt. Zo wordt het vrijkomende materiaal tijdens het opknappen van de paden hergebruikt. Ook de wateroverlast in het deel aan de kant van de Westerstraat kan worden aangepakt.

---

VOORLICHTINGSSESSIE 1 SEPTEMBER

Vanwege de getoonde interesse is op 1 september een voorlichting over de plannen gegeven aan de klankbordgroep, de buren en de vaste verenigingen.

Onze adviseur, landschapsarchitect Ton Thus, heeft inleidend een compilatie van foto’s van de vele afgewerkte onderdelen gegeven. Specifiek werd aandacht besteed aan de herinrichting van de voorpleinen aan de Hengelosestraat en de hoek Boddenkampsingel. De bedoeling daarvan is om die ruimten echt onderdeel van het park te laten worden en verder te 'vergroenen' met beplantingen en bomen. Ook werd getoond welke paden in het ‘romantische deel’ nu aan de beurt zijn voor een flinke opknapbeurt. De laan van de Naald naar de entree naar de hoek Singel is al nagenoeg gereed. Voor alle onderdelen geldt dat alle grondwerk zodanig gereed is dat eind van het jaar alle groen kan worden geplant. Lees meer

---

THEESCHENKERIJ WATTEZ

Schenkerij Wattez heeft in verband met het coronavirus weer een voorzichtige start gemaakt met coffee to go. Ook is er cappuccino, frisdrank en natuurlijk de heerlijke appeltaart te verkrijgen. 

Houd er rekening mee dat binnen nog geen zitgelegenheid is. Men kan gebruik maken van de zitgelegenheid bij de speeltuin of verder in het park. Tevens zijn de toiletten ook nog gesloten voor gasten.  Half september worden de oude speeltoestellen bij Wattez vervangen voor nieuwe toestellen.

---

MOBIELE OUTDOOR GYM

Sporten in de open lucht is populair! Graag staat de Commissie van Beheer open voor nieuwe trends en ontwikkelingen op dit gebied. Op grond van een nieuw initiatief gaat er een proef van 3 maanden lopen met een mobiele outdoor gym. De bootcamp school, reeds een trouwe parkgebruiker, zal vanaf midden oktober een aantal keren per week met een mobiele opstelling in het G.J. van Heekpark te vinden zijn. Voor deze proef is er bewust een plek gekozen (hoek Boddenkampstraat/Savornin Lohmanlaan) waar we het minste risico lopen op grasschade. Mocht de proefperiode van alle kanten goed bevallen, houden wij u uiteraard op de hoogte van een eventuele vervolgperiode.

---

ACTIVITEITEN

• Topspinners:  Week 37: Open Tennistoernooi G.J. van Heekpark Straatman Open

• 11 sept t/m 31 okt: Najaarscompetitie Tennis en Padel. In deze periode staat er een tent op het terrein om de corona maatregelen te kunnen waarborgen.

•  Food - en filmfestival 2021:  Onder voorbehoud staat deze gepland van 28 t/m 30 mei.

---