Category Archives: Geen categorie

September introductieweken studenten

We krijgen regelmatig verzoeken binnen van studentenverenigingen van de UT en diverse Hoge Scholen om hun introductie activiteiten in het G.J. van Heekpark te laten plaats vinden. Hier werken wij natuurlijk graag aan mee! Uiteraard stellen wij wel enkele voorwaarden zoals zelf melding maken bij de gemeente Enschede, barbecuen is ten strengste verboden en dient men het park netjes en schoon achter te laten. Wij wijzen de studenten een plek toe in het park, in vele gevallen het deel tussen NRC’22 en Topspinners (Savornin Lohmanlaan). Kortom, deze maand kunt u diverse studenten activiteiten in het park verwachten!

 

Nieuwe voorzitter commissie van beheer

Reeds in oktober is door de gemeenteraad van Enschede oud wethouder Hans van Agteren benoemd tot nieuwe voorzitter van het G.J. van Heekpark. Hij volgt daarmee Martien Molenaar op, die met veel toewijding en inzet twee keer de termijn van vier jaar als voorzitter heeft volbracht. Door de corona maatregelen kon de commissie niet eerder fysiek bij elkaar komen om de officiële overdracht te laten plaats vinden. Vanmiddag, in Schenkerij Wattez, in bijzijn van alle leden en adviseurs, hebben wij afscheid genomen van oud voorzitter Martien Molenaar en Hans van Agteren als nieuwe voorzitter van harte welkom geheten. Wij wensen Hans heel veel succes toe!

 

 

Vrijwilligersdag & 100 jarig bestaan Theehuis

Zaterdag 25 september was het een gezellige drukte op het nieuwe terras van het Theehuis. Deze middag kwamen de vrijwillige bestuurders van de verenigingen van het park bij elkaar om stil te staan bij het 100 jarig bestaan van het Theehuis. Ook waren alle mensen uitgenodigd die de restauratie van het park hebben gerealiseerd. Iedereen werd getrakteerd op een heerlijke BBQ en natuurlijk lovende woorden van o.a. wethouder Jeroen Diepenmaat als blijk van waardering. Wij kunnen met genoegen terugkijken op een geslaagde middag met veel plezier!

 

Diefstal Vlaamse Vluchtelingen

Vandaag in de Tubantia een artikel over onze ontsteltenis m.b.t. de diefstal van de Vlaamse Vluchtelingen:

Woede over diefstal historisch kunstwerk uit Van Heekpark: ‘Wie doet zoiets?’

ENSCHEDE – Met grof geweld is het oude kunstwerk Vlaamse vluchtelingen van de sokkel gebroken in het G.J. Van Heekpark en meegenomen. Onbegrijpelijk, aldus Gerard oude Vrielink namens de parkcommissie. „Wat moet je ermee? Maar de beeldengroep heeft voor Enschede wel veel historische waarde.”

Hij schudt verontwaardigd zijn hoofd als hij de lege sokkel toont, direct achter Schenkerij Wattez aan de Roessinghbleekweg. „Het kunstwerk hoort bij dit park, stond hier bijna honderd jaar”, zegt hij. „Het was een geschenk aan de Enschedese gemeenschap.”

Oorlog

Het herinnert aan de opvang van Belgische vluchtelingen in de stad tijdens de Eerste Wereldoorlog. Na de val van Antwerpen had er een grote uittocht plaats van Belgen die in Nederland onderdak zochten. In oktober 1915 kwamen 600 vluchtelingen aan in Enschede. Zij werden in scholen en ziekenhuizen ondergebracht.

Het beeld van Albert Termote kreeg in 1923 een plaats naast een bruggetje over een vijver in het G.J. Van Heekpark. Oude Vrielink: „Dit park heeft een relatie met de Belgische vluchtelingen die toen tijdelijk in Enschede waren. Hier zijn destijds aardappelen voor hen verbouwd.”

De opdracht voor een kunstwerk ter herinnering aan die periode kwam niet bij toeval terecht bij Termote. De Belgische beeldhouwer vluchtte zelf tijdens de Eerste Wereldoorlog naar Nederland. „Dat maakt het beeld extra bijzonder: een monument voor de Vlaamse vluchtelingen gemaakt door één ervan”, aldus Oude Vrielink.

Aangifte

Precies twee weken geleden kreeg de commissie van beheer over het G.J. Van Heekpark in alle vroegte een telefoontje van een alerte wandelaar. In de nacht van dinsdag op woensdag bleek het kunstwerk van Termote verdwenen. Oude Vrielink:  „We meldden dit bij de gemeente, die de aangifte bij de politie zou regelen. We dachten dat de diefstal via die kanalen direct naar buiten zou worden gebracht.”

Dat is echter tot verbazing van de commissieleden niet gebeurd. Vandaar dat ze nu zelf aan de bel trekken. Oude Vrielink: „Hoe langer je daarmee wacht hoe moeilijker het voor mensen is zich te herinneren dat ze wellicht iets opvallends hebben gezien. We hopen dat er alsnog een bericht binnenkomt dat kan leiden naar de dader.”
Oude Vrielink denkt dat er van ‘een auto of steekwagentje’ gebruik is gemaakt om het beeld mee te nemen. „Dat zou kunnen, omdat het hek aan de kant van de Roessinghbleekweg toen openstond”, zegt hij. „Het is best een zwaar kunstwerk, dat neem je niet zomaar onder de arm mee.” Hij vraagt zich af wat de waarde van het kunstwerk voor een dief is. „Wat wil je ermee? Omsmelten? Ik weet niet eens of zoiets kan. Of verkopen? Maar wie heeft voor zo’n monumentaal kunstwerk belangstelling?”

Vandalisme

De diefstal past in het beeld van toenemende overlast in het park. Oude Vrielink: „Als voor het onderhoud de poorten openstaan, dan rijden mensen met de auto of scooter het park in. Ook laten mensen hun honden loslopen, terwijl we speciaal een grote hondenuitlaatplek hebben gemaakt op de hoek Hengelosestraat-Roessinghbleekweg. In de omgeving van Wattez zorgen jongelui ’ s avonds voor overlast. Aan rubbersporen op het terras kun je zien dat ze er met scooters crossen. Soms laten ze veel rotzooi achter. Met handhaving van de gemeente en de politie hebben we contact gehad over de mogelijkheid voor extra controles.”

Algemene update eikenprocessierups bestrijding

Vanaf vandaag start de gemeente Enschede met de preventieve behandelmethode ‘nematoden’ oftewel aaltjes die in de bomen gespoten worden. Over ongeveer 2 weken zal de preventieve behandelmethode Xentari (bacterie) worden toegepast.

Welke behandeling er op welke locatie plaatsvindt (als hier sprake van is), kunt u terugvinden op deze kaart op de website van Gemeente Enschede.

 

Bestrijding eikenprocessierups 

De vroege bestrijding van de eikenprocessierups heeft in 2020 goed gewerkt. Het aantal overlastmeldingen nam flink af. Ook dit jaar worden in en rondom Enschede ruim 23.000 eiken behandeld met aaltjes of bacteriën.

In het G.J. van Heekpark wordt de rups bestreden met aaltjes. Al vroeg in het seizoen, vanaf half april, worden de eiken 2 keer behandeld. Aaltjes zijn microscopisch kleine wormpjes die niet tegen UV-licht kunnen. Daarom worden ze tussen zonsondergang en zonsopkomst in de eik gespoten, zodra de rupsen uit hun eitjes komen.

De overlast 100% wegnemen kan niet, flink verminderen wel. Geen enkel biologisch bestrijdingsmiddel doodt alle rupsen in een boom. Maar door de manier van bestrijden wordt wel flink minder overlast verwacht.

Kijk op op enschede.nl/eikenprocessierups voor meer informatie en de bestrijdingskaart. Daarop is op straatniveau te zien welke eiken worden behandeld met welk biologisch bestrijdingsmiddel. De vlinderkaart van de Vlinderstichting is de basis voor de bestrijdingskaart. Op plekken waar beschermde vlinders leven mag niet vroegtijdig bestreden worden. Overlastgevende nesten kunnen daar wel worden weggezogen.

Volg de communicatie vanuit de gemeente  

Ook dit jaar wordt er weer uitgebreid gecommuniceerd over de bestrijding van de eikenprocessierups in en rondom Enschede. Alle informatie hierover wordt verspreid via Huis aan Huis, www.enschede.nl/eikenprocessierups en sociale media van de gemeente.