Category Archives: Geen categorie

Oud commissie lid Arnold van Heek overleden

Oud commissie lid Arnold van Heek is op 22 juni jl. plotseling overleden.

Een van de bepalingen in de schenkingsakte van Gerrit Jan van Heek was dat het park te allen tijden een Commissie van Beheer moest hebben om de doelstellingen van het park te bewaken. Deze commissie moest bestaan uit vijf inwoners van Enschede, onder wie één Van Heek. Arnold van Heek heeft beginjaren 2000 Bernard van Heek opgevolgd als commissielid. Deze rol heeft hij 4 jaar vol overgave en enthousiasme gedaan.

Arnold is slechts 60 jaar geworden. Wij wensen zijn gezin en familieleden veel sterkte toe.

Onthulling Beeldengroep Vlaamse Vluchtelingen

De gemeente Enschede kreeg in 1924 een prachtig beeld uit dankbaarheid voor de opvang van Vlaamse vluchtelingen van 1914-1918. Het G.J. van Heekpark was dé plek waar sinds 1933 het zeer fraaie beeld van Albert Termote heeft gestaan. Dit kunstwerk is op 1 september 2021 gestolen uit het park. Helaas is het zelfs met een rijkelijke beloning niet gelukt om het beeld terug te krijgen. Gisteren was er een speciale bijeenkomst in en nabij Schenkerij Wattez. De Commissie van Beheer mocht ook enkele bijzondere gasten verwelkomen. Dat betrof de ambassadeur van België en de burgemeester van Enschede. Samen met kunstenaar Rinus Morsink is gisteren het nieuwe beeld op de sokkel geplaatst. Rinus Morsink heeft geheel belangeloos dat fraaie vervangende beeld ter beschikking gesteld.

Oud voorzitter Henk Fokkema overleden

Met droefheid hebben wij kennisgenomen van het overlijden van onze oud-voorzitter Henk Fokkema. Henk was tot 1995 de stimulerende en innemende voorzitter van de Commissie van Beheer over het G.J. van Heekpark. In zijn tijd is planmatig groot onderhoud en vernieuwing van het park en tevens van de bestuurlijke en organisatie vernieuwing gestart. Ons medeleven gaat uit naar zijn geliefde kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.

September introductieweken studenten

We krijgen regelmatig verzoeken binnen van studentenverenigingen van de UT en diverse Hoge Scholen om hun introductie activiteiten in het G.J. van Heekpark te laten plaats vinden. Hier werken wij natuurlijk graag aan mee! Uiteraard stellen wij wel enkele voorwaarden zoals zelf melding maken bij de gemeente Enschede, barbecuen is ten strengste verboden en dient men het park netjes en schoon achter te laten. Wij wijzen de studenten een plek toe in het park, in vele gevallen het deel tussen NRC’22 en Topspinners (Savornin Lohmanlaan). Kortom, deze maand kunt u diverse studenten activiteiten in het park verwachten!

 

Nieuwe voorzitter commissie van beheer

Reeds in oktober is door de gemeenteraad van Enschede oud wethouder Hans van Agteren benoemd tot nieuwe voorzitter van het G.J. van Heekpark. Hij volgt daarmee Martien Molenaar op, die met veel toewijding en inzet twee keer de termijn van vier jaar als voorzitter heeft volbracht. Door de corona maatregelen kon de commissie niet eerder fysiek bij elkaar komen om de officiële overdracht te laten plaats vinden. Vanmiddag, in Schenkerij Wattez, in bijzijn van alle leden en adviseurs, hebben wij afscheid genomen van oud voorzitter Martien Molenaar en Hans van Agteren als nieuwe voorzitter van harte welkom geheten. Wij wensen Hans heel veel succes toe!

 

 

Vrijwilligersdag & 100 jarig bestaan Theehuis

Zaterdag 25 september was het een gezellige drukte op het nieuwe terras van het Theehuis. Deze middag kwamen de vrijwillige bestuurders van de verenigingen van het park bij elkaar om stil te staan bij het 100 jarig bestaan van het Theehuis. Ook waren alle mensen uitgenodigd die de restauratie van het park hebben gerealiseerd. Iedereen werd getrakteerd op een heerlijke BBQ en natuurlijk lovende woorden van o.a. wethouder Jeroen Diepenmaat als blijk van waardering. Wij kunnen met genoegen terugkijken op een geslaagde middag met veel plezier!