Category Archives: Geen categorie

Kunstwerk geplaatst

Afgelopen maandag 19 februari  is het kunstwerk “Speelplastiek” van Marie van Eijl Eitink in het G.J. van Heekpark geplaatst. Het betonnen object is verplaats van Basisschool Het Zeggelt naar een groenstrook tussen Topspinners en het Oude Theehuis.

Van Heekpark Parkrun

Nieuw in het G.J. van Heekpark; iedere zaterdagochtend om 9.00 uur de Van Heekpark Parkrun!

Wat is de Van Heekpark Parkrun? Gratis, leuk en vriendelijk. Een wekelijks 5 km evenement, georganiseerd voor en door de lokale gemeenschap. Iedereen is welkom om mee te doen, of je nu loopt, jogt, rent, meehelpt als vrijwilliger of gewoon langs de kant de lopers aanmoedigt. Klik hier om de route te bekijken. Voor deelname dien je je éénmalig te registeren bij de organisatie.

 

 

Fondswerving Paviljoen en Villa

Op maandag 18 december werden wij blij verrast door de Rabobank Oost en Zuid met een duurzaamheidsbijdrage. Directeur de heer Joep Kockmann overhandigde in het kader van 125 jaar Rabobank een cheque ter waarde van 12.500 euro aan de stichting Van Heekpark monument in de 21 ste eeuw. Onze stichting, die juist op dit moment gestart is met de eerste gesprekken over bijdragen en subsidies voor de realisatie van het Muziek- en Theater Paviljoen én Villa van Lochem, is bijzonder verheugd over deze onverwachte steun die als bijzondere start wordt ervaren!

Twee nieuwe leden gezocht voor Commissie van Beheer

Het G.J. van Heekpark is in 1918 en het Van Lochemsbleekpark in 1929 geschonken aan de inwoners van de gemeente Enschede. Het park is in 1995 als Groen Rijksmonument aangewezen. Het beheer van het park is opgedragen aan een commissie, die de belangen behartigt van het park, de vaste huurders en de overige gebruikers.

De Commissie van Beheer over het G.J. van Heekpark bestaat uit vijf door de Gemeenteraad benoemde onbezoldigde leden, die voor minimaal een periode van 4 jaren beschikbaar zijn. Mede in verband met de continuïteit kreeg de commissie toestemming om de termijn te verlengen, wat vanwege de voorbereiding en uitvoering van renovaties zeer belangrijk is geweest. Bij de uitvoering van de taken wordt de commissie gesteund door zowel ambtelijke als externe adviseurs en een coördinerende administrateur.

De commissie zoekt de komende maanden vervangers (v/m) voor twee reglementair uiterlijk eind 2024 aftredende leden. In dat verband wordt geïnteresseerden uitgenodigd om zich aan te melden als kandidaat lid. Vóór de formele ingangsdatum van de benoeming is er gelegenheid om alvast een aantal maanden in de commissie te participeren.

De voorkeur gaat uit naar personen die minimaal een hbo-opleiding of een vergelijkbaar denk/werkniveau hebben. Voor een van de plaatsen is een technische/bouwkundige achtergrond belangrijk omdat het beheer en toezicht op het onroerend goed in het park tot het aandachtsgebied behoort. Voor de andere plaats is juridische en organisatorische kennis en inzicht van belang, waarbij ook het beoordelen van aanvragen voor gebruik van het park voor evenementen en activiteiten tot het aandachtsgebied behoort. Voor beiden geldt dat het representeren van de commissie en het park en het onderhouden van contacten met vaste gebruikers, derden en vertegenwoordigers van de Gemeente een onderdeel van de functie is.

Affiniteit met deze groene monumentale parel midden in de stad, waarin ook veel goede sportaccommodaties liggen, wordt als vanzelfsprekend geacht. Kandidaten moeten in de gemeente Enschede wonen en bereid zijn om regelmatig voor het G.J. van Heekpark feitelijk beschikbaar te zijn. Verder wordt verwacht dat gegadigden over bestuurlijke ervaring beschikken en in staat zijn te verbinden en te enthousiasmeren. Wilt u daarom ook aangeven welke ervaring u hebt in het besturen van soortgelijke of vergelijkbare organisaties.

Belangstellenden kunnen zich tot en met 12 januari 2024 schriftelijk bij voorkeur via e-mail aanmelden. Voor het eventueel inzenden per post kunt u afspraken maken met hierna vermelde contactpersonen.

De commissie zal uit de aanmeldingen, na gesprekken met geselecteerden, een voordracht tot benoeming voorleggen via B&W aan de Gemeenteraad.

Voor eventuele vragen kunt u desgewenst contact opnemen met:

Dhr. Hans van Agteren, voorzitter CvB (tel 06-53 26 99 52 en e-mail hans.v.agteren@gmail.com) of met Dhr. Gerard Oude Vrielink, administrateur (tel 06-20 01 62 97 en e-mail oudevrielinkgerard@gmail.com)

Oud commissie lid Arnold van Heek overleden

Oud commissie lid Arnold van Heek is op 22 juni jl. plotseling overleden.

Een van de bepalingen in de schenkingsakte van Gerrit Jan van Heek was dat het park te allen tijden een Commissie van Beheer moest hebben om de doelstellingen van het park te bewaken. Deze commissie moest bestaan uit vijf inwoners van Enschede, onder wie één Van Heek. Arnold van Heek heeft beginjaren 2000 Bernard van Heek opgevolgd als commissielid. Deze rol heeft hij 4 jaar vol overgave en enthousiasme gedaan.

Arnold is slechts 60 jaar geworden. Wij wensen zijn gezin en familieleden veel sterkte toe.

Onthulling Beeldengroep Vlaamse Vluchtelingen

De gemeente Enschede kreeg in 1924 een prachtig beeld uit dankbaarheid voor de opvang van Vlaamse vluchtelingen van 1914-1918. Het G.J. van Heekpark was dé plek waar sinds 1933 het zeer fraaie beeld van Albert Termote heeft gestaan. Dit kunstwerk is op 1 september 2021 gestolen uit het park. Helaas is het zelfs met een rijkelijke beloning niet gelukt om het beeld terug te krijgen. Gisteren was er een speciale bijeenkomst in en nabij Schenkerij Wattez. De Commissie van Beheer mocht ook enkele bijzondere gasten verwelkomen. Dat betrof de ambassadeur van België en de burgemeester van Enschede. Samen met kunstenaar Rinus Morsink is gisteren het nieuwe beeld op de sokkel geplaatst. Rinus Morsink heeft geheel belangeloos dat fraaie vervangende beeld ter beschikking gesteld.

Oud voorzitter Henk Fokkema overleden

Met droefheid hebben wij kennisgenomen van het overlijden van onze oud-voorzitter Henk Fokkema. Henk was tot 1995 de stimulerende en innemende voorzitter van de Commissie van Beheer over het G.J. van Heekpark. In zijn tijd is planmatig groot onderhoud en vernieuwing van het park en tevens van de bestuurlijke en organisatie vernieuwing gestart. Ons medeleven gaat uit naar zijn geliefde kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.

September introductieweken studenten

We krijgen regelmatig verzoeken binnen van studentenverenigingen van de UT en diverse Hoge Scholen om hun introductie activiteiten in het G.J. van Heekpark te laten plaats vinden. Hier werken wij natuurlijk graag aan mee! Uiteraard stellen wij wel enkele voorwaarden zoals zelf melding maken bij de gemeente Enschede, barbecuen is ten strengste verboden en dient men het park netjes en schoon achter te laten. Wij wijzen de studenten een plek toe in het park, in vele gevallen het deel tussen NRC’22 en Topspinners (Savornin Lohmanlaan). Kortom, deze maand kunt u diverse studenten activiteiten in het park verwachten!