Category Archives: Geen categorie

Update renovatie

ENTREE HENGELOSESTRAAT

De entree aan de Hengelosestraat wordt verrijkt met groen. Het voormalige verharde deel parallel aan het trottoir wordt vervangen door flinke groenstroken met rododendrons. De zijkant van de groenstroken loopt gelijk met de paden langs de weiden. Aan de parkkant zal een strook halfverharding, tussen de nieuwe beplanting en de bestaande hagen, aan de parkzijde voorzien worden van de stenen banken. Op die manier worden de strakke ontwerplijnen versterkt.  Uitkomend puin wordt hergebruikt op meerdere plaatsen in het park, in het bijzonder voor de ondergrond van de nu nog natte paden in het romantische deel. In een later stadium zal het uniforme “G.J. Van Heekpark hekwerk” het park ook aan deze zijde gaan sieren en omsluiten.

 

 

 

 

ENTREE BODDENKAMPSINGEL

Ook dit plein zal meer allure krijgen door het aanbrengen van extra groen in de vorm van bomen en beplantingen en door het qua opzet volledig bij het park te betrekken. De verharding aan de linkerzijde van de entree zal vanaf het trottoir plaats maken voor een nieuwe groenindeling (waaronder rododendrons). De huidige hoofdlaan wordt de enige entree van het park. De teruggebrachte zijlaan, die loopt naar de Naald, is inmiddels aangesloten op de hoofdlaan van het voorplein.

Het opnieuw aangelegde halfverharde pad is afgezet met basaltkeien en krijgt aan weerzijden begroeiing met rododendrons. Hiermee wordt direct na het binnenkomen (door het later te plaatsen fraaie hekwerk) een keus geboden voor het wandelen naar de Naald of naar het ovaal. De bestaande hoge haag, die het park nu visueel afsluit, wordt weggehaald. Wel komen er lage hagen terug langs de hoofdentree. Over de indeling van het plein en het soort beplantingen wordt in de tweede helft van augustus nog een gesprek met de naaste buren gepland.

 

 

TERRAS OUDE THEEHUIS

Het terras van het oude theehuis neemt al prachtige vormen aan. De natuurstenen stroken in stervorm worden afgewisseld met vlakken uit dolomieten zand. De trappen worden opnieuw gesteld. De lichtmasten zijn verplaatst en ook reeds aangesloten. In het najaar worden twee lindes aan weerszijden van het pand gepoot.

De uiteindelijke bedoeling in dit deel van het park is het terugbrengen van de speelvoorziening, die bij de oudere inwoners van Enschede nog veel herinneringen op zal roepen. Met de waterspeelplaats en een beperkt aantal kleinere speeltoestellen is een begin gemaakt. Op wat langere termijn hoopt de CvB de wens van vele gebruikers van het park om in deze hoek meer  speeltoestellen en “oude reuring” terug te brengen kan realiseren.

 

 

LAAN VAN NAALD NAAR VOORPLEIN SINGEL

Het voorbereidende grondwerk is de afgelopen weken verricht, waardoor de bodem prima geschikt is om in het komende najaar de laan van Naald naar de Boddenkampsingel te voorzien van lindes. Tevens is hard gewerkt aan het plaatsen en aansluiten van de lantaarns. Hetzelfde fraaie beeld zal ontstaan, zoals een paar jaar geleden is gerealiseerd bij het maken van de laan vanaf de Naald naar de Savornin Lohmanlaan.

 

 

 

 

PADEN ROMANTISCHE DEEL

Al lange tijd bestaat de behoefte om de (te) laag liggende paden in het romantische deel van het park (aan de kant van de appartementen aan de Westerstraat) op te hogen. Vooral de plaatsen waar zich veel regenwater verzamelt. Hoewel hiervoor nog onvoldoende financiële middelen beschikbaar zijn kunnen we, door hergebruik van materialen uit de voorpleinen, toch een begin van deze gewenste verbeteringen maken. In een later stadium wil de CvB die paden en ook de andere paden in het hele romantische deel van het park ook afwerken met een nieuwe kantafzetting en een goede toplaag.

 

 

 

 

 

 

DE GERENOVEERDE VIJVER 

In de vorige renovatie fase is de gehele vijver gerenoveerd. Een zeer belangrijke aanpassing is het gebruik van regenwater vanaf de andere kant van het park om de vijver steeds te voorzien van voldoende fris en schoon water. Door enkele keren per jaar de ondergrond van de vijver te maaien kan ook de fontein weer gebruikt worden.

Ten tijde van heftige regenval is de afvoer van overtollig water uit de vijver aan de kant van Roessingh onvoldoende en stroomt het vijverwater over het wandelpad ter hoogte van de Roessinghbleekweg. Door de grond aan de overzijde van het pad te verlagen zou het overtollige water (met de drijvende kroos) afgevoerd kunnen worden en op die manier wordt verwacht dat dit tijdelijke probleem kan worden opgelost.

 

 

 

NIEUWE SPEELTOESTELLEN BIJ WATTEZ 

Bij de door Aveleijn beheerde “Schenkerij Wattez”, die naar verwachting helaas nog gesloten voor publiek tot 1 september gesloten zal blijven, zullen na de vakantie enkele speeltoestellen moeten worden vervangen. De ondergrond wordt dan weer geëgaliseerd en voorzien van een toplaag bestaande uit houtsnippers. De nieuwe toestellen hebben dezelfde uitstraling als de bestaande en passen dus mooi in de huidige ambiance.

 

 

 

 

 

Nieuw kunstwerk in het G.J. van Heekpark

Het kunstwerk  ‘Omwentelingen’ van Lotje de Lussanet is vanaf begin deze week te zien in het G.J. van Heekpark. Het doek hangt naast Schenkerij Wattez.

Omwentelingen
Klimatologische en geologische veranderingen hebben de mensheid voortdurend gedwongen tot aanpassingen en innovaties. In de miljoenen jaren van de evolutie van mensaap naar mens heeft die vindingrijkheid van de homo sapiens de wereld gemaakt tot wat hij nu is: een toonbeeld van ongelofelijke prestaties en tegelijk een
wereld vol problemen. Door het corona-virus staat de wereld opnieuw op zijn kop. Maar….. hebben we inmiddels al iets geleerd van dit virus? De wens (als vader van de gedachte) voor een echte omwenteling zwelt aan. Toch wil menigeen gewoon terug naar “normaal”. Normaal is dat wij economische groei meer waarderen dan het leven op aarde. De natuur staat mijlen ver van ons vandaan. Oerplekken worden schaars. Wilde dieren worden uit hun natuurlijke habitat verdreven en brengen virussen over op de mens. Bezorgdheid over het voortbestaan van het leven op deze planeet tekent zich van dag tot dag meer af. Discussies gaan over en weer. Studenten kiezen voor vakken als milieuwetenschappen en klimaatstudies. Klimaat- en milieu-activisten roeren zich. Zijn wij eindelijk rijp voor een radicale omwenteling?

Bij galerie Beeld & Aambeeld www.beeldenaambeeld.nl is het originele doek te zien.

Vandaag ook een leuk artikel in de Twentsche Courant Tubantia over “Omwentelingen”

 

 

Erelid Willem Janssen (Topspinners) overleden

Meer dan veertig jaar was Willem Janssen lid bij tennis- en padelvereniging Topspinners. Vrijwel de gehele periode heeft Willem op geheel vrijwillige basis zijn steentje bijgedragen aan de club; als een enthousiaste Goedheiligman op 5 december, als lid van de barcommissie en in een bestuurlijke functie. De laatste decennia zorgde hij er als groundsman voor dat de banen er iedere dag onberispelijk bij lagen. Eerst als assistent en de laatste tien jaar was hij degene die verantwoordelijk was voor het onderhoud van de banen.

Willem Janssen was Lid in de Orde van Oranje-Nassau en Erelid van Topspinners.

De commissie van bestuur over het G.J. van Heekpark wenst de familie veel sterkte toe met dit grote verlies.

Advertentie Willem Janssen

Schenkerij Wattez blijft voorlopig gesloten

Schenkerij Wattez is een dagbestedingslocatie van zorgorganisatie Aveleijn waar cliënten met een verstandelijke beperking onder begeleiding de gerechten in de keuken bereiden en in de schenkerij serveren.

I.v.m. het corona virus blijft de Schenkerij tot 1 september voor publiek gesloten. Voor een aantal cliënten vinden hier wel bepaalde activiteiten plaats voor dagbesteding.

Feestelijk moment 500ste lid bij TV Topspinners

TV Topspinners heeft vandaag Noëlle Keuter als het 500ste lid feestelijk onthaalt.  En dat is beslist iets om trots op te zijn!

Net zoals veel andere tennisverenigingen in ons land liep enige jaren geleden ook het ledenaantal bij TV Topspinners aanzienlijk terug. Het was duidelijk dat er iets moest gebeuren. Drie jaar geleden werd TV Topspinners uitgebreid met drie padelbanen. En dat blijkt een goede beslissing te zijn geweest. Het trok niet alleen nieuwe padelleden, maar ook steeds meer tennissers wisten het tennispark weer te vinden. Het ledenaantal liep gestaag op met, in drie jaar tijd, van maar liefst 210 leden naar het magische getal van 500!  Een mijlpaal en daarom is Noëlle vanzelfsprekend in het zonnetje gezet: met bloemen en een les naar keuze, aangeboden door TV Topspinners en in te wisselen bij Racketsports Alexander. De commissie van Beheer van het G.J. van Heekpark biedt Noelle een jaarlidmaatschap aan en tennisschool Approach heeft een nieuw tennisracket geschonken. Studio Rtv-Oost deed hier live verslag van in de uitzending van Sarah de Geest (luister hier terug vanaf minuut 47.30)

Zie ook artikel RTV Oost 

500ste lid voor TV Topspinners

Gisteren werd het 500ste lid van TV Topspinners bereikt. Een goede gelegenheid terug te blikken naar de start van het tennissen in het G.J. van Heekpark.

Bij de schenking in 1918 van het G.J. van Heekpark aan de inwoners van Enschede golden een paar belangrijke voorwaarden. Één daarvan was het gelegenheid bieden om te sporten. De weduwe van Gerrit Jan van Heek en haar kinderen schonken het park met toen daarin 3 tennisbanen van beton. De dertien kinderen van de schenker stelden in 1921/22 ook een extra bedrag beschikbaar waardoor het paviljoen kon worden gebouwd. De groeiende belangstelling voor tennissen gaven de familie Van Heek de inspiratie om in 1931 een extra stuk grond aan te kopen en te schenken waardoor de 3 oude betonbanen konden worden omgebouwd naar 8 toentertijd gloednieuwe gravelbanen.
In 1932 werd van de tennisbanen gebruikt/gehuurd door maar liefst 26 (!) clubs. In 1948 (72 jaar geleden) zijn vele clubs samengegaan en in 1964 werd de naam van die club gewijzigd in het huidige TV Topspinners.

Zoals in heel Nederland liep ook in Enschede de deelname aan tennis in de afgelopen jaren flink terug. Bij veel verenigingen, zo ook bij TV Topspinners, was de ‘toekomstvraag’ aan de orde. Daarover werd door het bestuur en meer specifiek de voorzitter regelmatig gesproken met leden van de Commissie van Beheer (CvB). In juni 2016 werd besloten om padel (“het nieuwe tennis”) op haalbaarheid te onderzoeken. Het ledental van de vereniging lag toen op ca 290, een veel te laag aantal om 8 gravelbanen in stand te kunnen houden. Het idee voor padelbanen werd langzamerhand steeds breder gedragen, waardoor in het najaar 2016 een concreet plan aan de leden kon worden gepresenteerd. Dat daarna verder uitgewerkte plan werd op 16 januari 2017 door de ALV van de club breed gedragen goedgekeurd.

Dat hiervoor in een paar maanden tijd en in een Rijksmonument en ook in de financiële zin alles uit de kast was gehaald door het bestuur van de vereniging en de CvB mag zeker vermeld worden. Bezwaren over licht- en geluidoverlast, de wettelijke bouwvoorschriften, de keus voor 2 of 3 banen, gesprekken met de gemeentelijke Monumentencommissie, zelfs het kiezen van (de kleur) van de baansoort, alles passeerde de revue. De belangrijke steun van Stadsdeel Noord was er volop in het hele proces. Het idee om de banen in het jaar van het 100-jarige jubileum van het park in 2018 in gebruik te nemen werd door keihard werken met een jaar vervroegd naar 2017. Van idee naar realisatie in precies één jaar. In het jubileumjaar kon de club (en de CvB) pronken met deze fraaie vernieuwde accommodatie.

Het intensieve externe onderzoek naar de financiële haalbaarheid van de plannen werd door de Stichting Waarborgfonds Sport verricht. Bij de goedkeuring werd begin januari 2017 opgemerkt dat de doelstelling om er 50 leden bij te krijgen voor de exploitatie nodig was. Daarbij werd opgemerkt dat er realistisch was begroot en de kans op meer zeker bestond.

Nu in juni 2020, drie jaren na gereedkomen van de padelbanen, staat de teller op 500 leden. Een toename van 210 leden (!!), dat mag best als heel bijzonder worden gekwalificeerd. De kwaliteit van de totale accommodatie, de steun van de CvB en de ligging in het zeer fraai gerestaureerde deel van het G.J. van Heekpark waren zeker van invloed. Maar het was toch vooral de enthousiaste en voortvarende aanpak van het bestuur van de TV Topspinners dat dit succes is bereikt en mag worden gevierd. De gastvrijheid, de speciale commissie voor padel en het aanbieden van zeer betaalbare lessen hebben geleid tot een unieke prestatie.  Alle hulde vanuit de CvB aan het bestuur en de ‘trekkers van dit initiatief’ voor het bereiken van deze mijlpaal!

 

 

 

 

Renovatie update

Gisteren en vandaag is de renovatie van het G.J. van Heekpark begonnen.

Bij de entree aan de Hengelosestraat zullen bomen en rododendrons aangeplant worden. De huidige banken worden verplaatst en de begrenzing zal uitgevoerd worden met gebruik van het uniforme ‘G.J. Van Heekpark hekwerk’.

Bij het Oude Theehuis wordt het terras aangepakt. Het kiezelterras wordt vervangen voor een fraai bestraat terras met ‘stralen van de haag naar het gebouw’ middels halfverharding. Ook wordt aan weerszijde lindes geplaatst wat conform het oude ontwerp van een eeuw geleden is.

Start delen renovatie na het Pinksterweekend

Renovatie van diverse delen van het G.J. van Heekpark staat dit voorjaar op de agenda. Met steun van de Provincie Overijssel wordt er na het Pinksterweekend overgegaan tot uitvoering hiervan.

Entrees Hengelosestraat en Boddenkampsingel

Doel van de renovatie hier is om de entrees weer echt onderdeel van het park te laten zijn. Net zoals we dat in 2018 hebben gedaan bij de ingang aan de Roessinghsbleekweg, zullen wij ook deze entree sterk gaan vergroenen door onder meer rododendrons en bomen aan te planten. De begrenzing zal uitgevoerd worden met gebruik van het uniforme ‘G.J. Van Heekpark hekwerk’. De huidige stenen banken aan de Hengelosestraat zullen worden verplaatst. Bij de entree aan de Boddenkampsingel worden de hoge afsluitende hagen vervangen door lagere hagen, die de bezoeker makkelijk laat verleiden in het park te gaan kijken.

Laan van de Naald naar de entree Boddenkampsingel

Voor de eerder uitgevoerde renovatie van de lanen vanaf de Naald is veel waardering gebleken. De laan zelf is al aangebracht in een eerdere fase, nu is het de bedoeling daar lindes te plaatsen evenals oude verlichting aan te brengen. Voor het plaatsen van de bomen in het late najaar is het nodig om, evenals elders in het park gebeurd is, een hele goede ondergrond te maken. Dat zal de komende maanden aan de orde komen.

Omgeving Oude Theehuis (Savornin Lohmanlaan)

Het oude terras met de twee oude bomen waren al jaren een niet passende plek bij het zo fraaie Oude Theehuis. In samenwerking met de gebruikers van het pand is een plan gemaakt om het kiezelterras aan te passen in de stijl van de renovatie. We hergebruiken daarvoor op andere plaatsen overtollig hardsteen in combinatie met halfverharding, die ook in de gerenoveerde paden is toegepast. Ook wordt aan weerzijden van het pand lindes geplaats, dit is conform het oude ontwerp van een eeuw geleden.

Overige renovatieplannen

Er zijn nog meer wensen, zoals het opknappen van de paden. Indien de nieuwe subsidie aanvraag gehonoreerd wordt, gaan wij aan de kant van de Westerstraat wandelpaden ophogen en met kantopsluitingen netjes afwerken. Voor de verhogingen van deze paden zullen wij het vrijkomende materiaal van de entrees gaan gebruiken. Mits de aanvraag goedgekeurd wordt,  zal de afwerking later in het jaar 2020 kunnen plaatsvinden.