Category Archives: Geen categorie

Pleidooi relevantie van stadparken in discussie programma Buitenhof

“Groen is het nieuwe goud” zo luidt het pleidooi van de heer Pijbes, directeur van Stichting Droom & Daad, in het discussie programma Buitenhof afgelopen zondag.
Tijdens het interview licht hij toe wat de relevantie is van stadsparken en de vergroening van steden.

Niet alleen de afgelopen weken, maar ook de afgelopen jaren is het wandelen in stadsparken flink toegenomen. Een herontdekking. Uit cijfers blijkt dat stadsparken zorgen voor een positieve uitwerking op mensen; bomen blijken de beste airco’s te zijn, geluid in de stad neemt af, sociale cohesie vindt plaats en het is goed voor de vastgoed ontwikkeling van de directe omgeving van het park.

In Nederland wordt door de overheid veelal bezuinigd op onderhoud van parken. Dat zou anders moeten volgens de heer Pijbes en refereert aan Amerikaanse voorbeelden. Daar wordt de hogere WOZ waarde van het aan het stads groen gerelateerde vastgoed terug geïnvesteerd in parken.

Ook worden in Amerika parken deels gefinancierd door ‘omliggende’ bedrijven en ‘omwoners’. Je vindt daar diverse vormen van particuliere steun bij het beheer waardoor goed onderhoud geborgd wordt. Deze vorm van particuliere bemoeienis staat voor gezamenlijke verantwoordelijkheid en betrokkenheid en werkt goed in Amerika.

De heer Pijbes adviseert om dit model ook in Nederland in te voeren en dat juist nu de tijd is om publieke ruimtes opnieuw te definiëren.

Omdat in Enschede meerdere parken zijn en wij hier de zorg voor het G.J. van Heekpark hebben willen we onze lezers van de nieuwsbrief en de site graag attenderen op het interessante interview.

Zie hier het interview in Buitenhof met de heer Pijbes.

Jan Bron vernoemd tot Ridder

Jan Bron, bestuurslid van de ANBI steunstichting Van Heekpark Monument in de 21e eeuw, is afgelopen week verrast met een lintje.

Oud-wethouder Jan Bron (70) begon als onderwijzer in Spijkenisse en werd daarna leraar aan de lts in Rotterdam. Een baan als leraar aan de Rijks Pedagogische Academie ‘Hoogveld’ bracht hem in de jaren zeventig naar Hengelo. Vervolgens werd hij onderwijsinspecteur en daarna topambtenaar in Enschede. Als stadsdeelmanager in Enschede-Noord organiseerde Jan na de vuurwerkramp in 2000 de geldinzameling voor de wederopbouw van Roombeek en de herdenkingen rond de ramp, elk jaar op 13 mei.
Jan Bron was van 2008 tot 2018 wethouder in Hengelo. Hij staat bekend als harde werker, is sober en minder ijdel dan de gemiddelde bestuurder. Jan kan zich erop beroepen de afgelopen jaren in Nederland de meeste Europese subsidie per inwoner te hebben binnengesleept. Zelf is Jan vooral trots op wat hij had bereikt in de zorg, vertelde hij bij zijn afscheid als wethouder in deze krant. Ondanks de bezuinigingen, kwamen er niet of nauwelijks klachten over de zorg in de stad. ,,Dat heb ik als wethouder, maar ook als PvdA’er, goed opgepakt. Met steun van de ambtenaren, want die heb je gewoon nodig als je iets goed wilt doen.” In een toelichting op het toekennen van de koninklijke onderscheiding, schrijft de gemeente Hengelo: ‘Jan Bron heeft altijd zijn kennis, kunde en zijn netwerk ingezet om partijen met elkaar te verbinden en maatschappelijke initiatieven te steunen. Ook nu hij met pensioen is zet hij zich in voor het vrijwilligerswerk.’ Zo is Bron vanaf 2007 tot heden als vrijwilliger secretaris van Stichting Scoren in de wijk, die met groot succes onder de vlag van FC Twente maatschappelijke projecten organiseert.

 

Start bestrijding eikenprocessierups G.J. Van Heekpark

Deze week en/of begin volgende week (afhankelijk van de weersomstandigheden) komt er een begin aan de bestrijding van de eikenprocessierups. Het kan zijn dat zaterdagavond ook  bestreden wordt.

De eerste bestrijdingsronde is met aaltjes. De bestrijding met aaltjes gebeurt in het donker (van zonsondergang tot zonsopgang) omdat de aaltjes UV-gevoelig zijn. Omwonenden kunnen overlast ervaren van het harde geluid van de machine. Maar ook van brandharen die onder hoge druk uit de boom kunnen waaien. Zij worden geadviseerd om ramen en deuren te sluiten. Omdat de bestrijding zo weersafhankelijk is, is het helaas niet mogelijk om inwoners individueel te informeren over een exacte datum. Voor meer informatie verwijzen wij u  naar enschede.nl/eikenprocessierups.

 

Verlichting in het park

De Enschedese parken zijn niet meer aangesloten op de openbare verlichting netwerk. Sinds deze afkoppeling dienen de desbetreffende beheerders dit zelf te organiseren. De omschakeling naar een ander stroomnet is complex en vraagt veel tijd. De Commissie van Beheer over het G.J. van Heekpark heeft delen van het park kunnen laten aansluiten, maar er zijn ook locaties (rondom Schenkerij Wattez) waarvan de leidingen met meetapparatuur gezocht moeten worden. Wij hopen hier de komende maanden verder mee te komen zodat eind 2020 alle plekken in het park weer verlicht zijn. Wij hopen op uw begrip en nog wat geduld!

Eikenprocessierups

Omdat we de afgelopen jaren steeds meer overlast ervaren van de eikenprocessierups heeft de gemeente Enschede besloten om stevige maatregelen te nemen om te proberen de overlast te beheersen. Doel van die maatregelen is om de hinder te verminderen, want helemaal voorkomen of uitbannen zal niet lukken.

Korte termijn maatregelen:
Preventieve maatregelen, gericht op bestrijding van de eikenprocessierups voordat de overlast kan ontstaan:
o Spuiten met een biologisch bacteriepreparaat
o Spuiten met aaltjes
Beide methodes zullen twee keer plaats vinden om een optimaal resultaat te krijgen. De bestrijding is overigens weersafhankelijk en valt daarom ook niet precies te plannen.

Reactieve maatregelen, gericht op verwijderen van overlastsituaties:
o Wegzuigen van oude en nieuwe eikenprocessierups nesten met zuigmachines
Dit gebeurt alleen op basis van meldingen en waar de overlast onaanvaardbaar is. Dit kan gaan om zowel oude als nieuwe nesten.

Lange termijn maatregelen:
Op de lange termijn richten we ons als gemeente op het ontwikkelen van meer biodiversiteit en daardoor het stimuleren van natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups. Enerzijds zal dat zijn door meer diversiteit te brengen in het bomenbestand van Enschede; in Enschede bestaat ca. 40% van de bomen uit eiken. Die gaan we nu niet allemaal actief kappen, maar wanneer bestaande eiken in slechte staat zijn of om andere redenen moeten worden vervangen en bij nieuwe aanplant of herplant van bomen kiezen we in principe niet meer voor eiken.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de gemeente Enschede m.b.t. de aanpak van de eikenprocessierups.

Parkrenovatie

Na de succesvolle renovatie van de ingang aan de Roessinghsbleekweg waar hagen, rododendrons en bestratingen zijn aangepast, willen we dit jaar ook de entrees aan de Hengelosestraat en aan de Singel renoveren. Dat betekent dat de voorpleinen weer een echt onderdeel van het park gaan worden!

Aan de laan vanaf de Naald naar het oude theehuis zijn reeds een 30 tal bomen zwaar gesnoeid en ook enkele bomen weggehaald. Daar zullen t.z.t. nieuwe bomen gepland worden.
De laan die loopt vanaf de Naald naar het voorplein aan de Boddenkampsingel gaan wij van een rij nieuwe bomen en verlichting voorzien. Ook is de Commissie van Beheer met de gebruikers van het oude theehuis in overleg om het vervallen terras van het theehuis op te knappen en enkele hagen en bomen aan te laten planten. Tevens staat in het “romantische deel” van het park (omgeving berceau) de renovatie van de paden op de agenda. Wij hopen in de droge zomerperiode veel grondwerk te kunnen verzetten om daar vervolgens in het najaar het nodige groen te kunnen aanbrengen.

Maatregelen i.v.m. het corona virus

Het G.J. van Heekpark is een openbare ruimte en geopend voor publiek. Volgens de aangescherpte maatregelen van de Rijksoverheid van 23 maart kunt u gebruik maken van het park, echter op individuele basis. Personen in hetzelfde huishouden, zoals gezinnen, en kinderen zijn hiervan uitgezonderd. Houd altijd afstand van andere gebruikers (minimaal 1,5 meter). Wandelen of sporten bij groepen van 3 of meer, die geen anderhalve meter afstand houden, is verboden en kan worden beboet door politie en gemeentelijke handhavers.

• Voor meer actuele informatie en maatregelen op gemeentelijk niveau verwijzen wij u naar de website van de gemeente Enschede.
• Voor meer actuele informatie en maatregelen op landelijk niveau verwijzen wij u naar de website van de Rijksoverheid.

Parkeren: om groepsvorming in het G.J. van Heekpark te beperken hebben wij de parkeerplaatsen aan de Roessinghsbleekweg en de Savornin Lohmanlaan tot nadere orde gesloten. Wij vertrouwen op uw begrip.

Activiteiten en Film & Foodfestival Stoer Voer geannuleerd i.v.m. het corona virus

Het is u niet ontgaan dat samenkomsten in verband met de corona crisis helaas niet door kunnen gaan. Dat treft natuurlijk ook de activiteiten die tot 1 juni gepland stonden in het G.J. van Heekpark. Verenigingsactiviteiten zoals de Paas Padel Probeerdagen van Topspinners vallen daarmee in het water. Enschede Marathon, die deels door ons park zou voeren, is uiteraard ook afgeblazen. Vanwege groots succes stond het Film & Foodfestival Stoer van 22-24 mei voor de vierde keer op de agenda. Ook hier moest een streep door worden gehaald.

Voor de organisatie en betrokkenen een enorme domper. Alles stond klaar om het dit jaar nog smaakvoller te maken met nog meer belevenis. Naast 28 Foodtrucks waaronder 5 keukens uit de Twentse Foodhall stond er een hoop stoers op het programma zoals verrassende sportactiviteiten. Hopelijk mogen wij Film & Foodfestival Stoer Voer Enschede op een later moment weer verwelkomen.

 

 

 

 

Start bomenonderhoud in het G.J. van Heekpark

Na een grondige vitaliteitscontrole en keuring zal vanaf dinsdag 29 oktober een begin worden gemaakt aan een grootschalig bomenonderhoud in het G.J. van Heekpark. Met het oog op veiligheid zoals omvallende bomen en takken, worden bomen met een sterk achteruitgaande conditie en/of onderhevig zijn aan zwamaantasting, noodzakelijkerwijs gekapt. Tevens zullen een aantal bomen fors gesnoeid gaan worden. In de toekomst gaan wij ook weer nieuwe bomen aanplanten.