Category Archives: Geen categorie

Theeschenkerij Wattez

Schenkerij Wattez heeft in verband met het coronavirus weer een voorzichtige start gemaakt met coffee to go. Ook is er cappuccino, frisdrank en natuurlijk de heerlijke appeltaart te verkrijgen.

Houd er rekening mee dat binnen nog geen zitgelegenheid is. Men kan gebruik maken van de zitgelegenheid bij de speeltuin of verder in het park. Tevens zijn de toiletten ook nog gesloten voor gasten.  Half september worden de oude speeltoestellen bij Wattez vervangen voor nieuwe toestellen.

Proef met mobiele outdoor gym

Sporten in de open lucht is populair! Graag staat de Commissie van Beheer open voor nieuwe trends en ontwikkelingen op dit gebied. Op grond van een nieuw initiatief gaat er een proef van 3 maanden lopen met een mobiele outdoor gym. De bootcamp school, reeds een trouwe parkgebruiker, zal vanaf midden oktober een aantal keren per week met een mobiele opstelling in het G.J. van Heekpark te vinden zijn. Voor deze proef is er bewust een plek gekozen (hoek Boddenkampstraat/Savornin Lohmanlaan) waar we het minste risico lopen op grasschade. Mocht de proefperiode van alle kanten goed bevallen, houden wij u uiteraard op de hoogte van een eventuele vervolgperiode.

Voorlichtingssessie

Vanwege de getoonde interesse is op 1 september een voorlichting over de plannen gegeven aan de klankbordgroep, buren en verenigingen.

Onze adviseur, landschapsarchitect Ton Thus, heeft inleidend een compilatie van foto’s van de vele afgewerkte onderdelen gegeven. Specifiek werd aandacht besteed aan de herinrichting van de voorpleinen aan de Hengelosestraat en de hoek Boddenkampsingel. De bedoeling daarvan is om die ruimten echt onderdeel van het park te laten worden en verder te vergroenen met beplantingen en bomen. Ook werd getoond welke paden in het ‘romantische deel’ nu aan de beurt zijn voor een flinke opknapbeurt. De laan van de Naald naar de entree naar de hoek Singel is al nagenoeg gereed. Voor alle onderdelen geldt dat alle grondwerk zodanig gereed is dat eind van het jaar alle groen kan worden geplant.

Verder werd door alle aanwezigen zorg uitgesproken over het minder goede gebruik door een beperkt aantal personen. Met scooters het park in, loslopende honden, soms zelfs onjuist gebruik door voertuigen, achterlaten van rommel en vernielingen. De Commissie van Beheer en de gemeente Enschede hebben aangegeven dat deze zaken van alle tijden zijn, maar in Corona tijd zijn geïntensiveerd. Aangegeven is dat de Commissie van Beheer met een onderzoek is gestart om deze vervelende zaken te kunnen terugdringen.

 

 

Renovatie stopt voorlopig nog niet

Vorig jaar hebben we een deel van de gevraagde subsidie toegewezen gekregen. Dit voorjaar heeft de Commissie van Beheer een aanvullende aanvraag ingediend. Daarvoor hebben we begin augustus een toewijzing gekregen. Daar zijn wij erg tevreden over, temeer omdat de werkzaamheden zodanig samenhangen dat er efficiënt en duurzaam kan worden gewerkt. Zo wordt het vrijkomende materiaal tijdens het opknappen van de paden hergebruikt. Ook de wateroverlast in het deel aan de kant van de Westerstraat kan worden aangepakt.

Update renovatie

ENTREE HENGELOSESTRAAT

De entree aan de Hengelosestraat wordt verrijkt met groen. Het voormalige verharde deel parallel aan het trottoir wordt vervangen door flinke groenstroken met rododendrons. De zijkant van de groenstroken loopt gelijk met de paden langs de weiden. Aan de parkkant zal een strook halfverharding, tussen de nieuwe beplanting en de bestaande hagen, aan de parkzijde voorzien worden van de stenen banken. Op die manier worden de strakke ontwerplijnen versterkt.  Uitkomend puin wordt hergebruikt op meerdere plaatsen in het park, in het bijzonder voor de ondergrond van de nu nog natte paden in het romantische deel. In een later stadium zal het uniforme “G.J. Van Heekpark hekwerk” het park ook aan deze zijde gaan sieren en omsluiten.

 

 

 

 

ENTREE BODDENKAMPSINGEL

Ook dit plein zal meer allure krijgen door het aanbrengen van extra groen in de vorm van bomen en beplantingen en door het qua opzet volledig bij het park te betrekken. De verharding aan de linkerzijde van de entree zal vanaf het trottoir plaats maken voor een nieuwe groenindeling (waaronder rododendrons). De huidige hoofdlaan wordt de enige entree van het park. De teruggebrachte zijlaan, die loopt naar de Naald, is inmiddels aangesloten op de hoofdlaan van het voorplein.

Het opnieuw aangelegde halfverharde pad is afgezet met basaltkeien en krijgt aan weerzijden begroeiing met rododendrons. Hiermee wordt direct na het binnenkomen (door het later te plaatsen fraaie hekwerk) een keus geboden voor het wandelen naar de Naald of naar het ovaal. De bestaande hoge haag, die het park nu visueel afsluit, wordt weggehaald. Wel komen er lage hagen terug langs de hoofdentree. Over de indeling van het plein en het soort beplantingen wordt in de tweede helft van augustus nog een gesprek met de naaste buren gepland.

 

 

TERRAS OUDE THEEHUIS

Het terras van het oude theehuis neemt al prachtige vormen aan. De natuurstenen stroken in stervorm worden afgewisseld met vlakken uit dolomieten zand. De trappen worden opnieuw gesteld. De lichtmasten zijn verplaatst en ook reeds aangesloten. In het najaar worden twee lindes aan weerszijden van het pand gepoot.

De uiteindelijke bedoeling in dit deel van het park is het terugbrengen van de speelvoorziening, die bij de oudere inwoners van Enschede nog veel herinneringen op zal roepen. Met de waterspeelplaats en een beperkt aantal kleinere speeltoestellen is een begin gemaakt. Op wat langere termijn hoopt de CvB de wens van vele gebruikers van het park om in deze hoek meer  speeltoestellen en “oude reuring” terug te brengen kan realiseren.

 

 

LAAN VAN NAALD NAAR VOORPLEIN SINGEL

Het voorbereidende grondwerk is de afgelopen weken verricht, waardoor de bodem prima geschikt is om in het komende najaar de laan van Naald naar de Boddenkampsingel te voorzien van lindes. Tevens is hard gewerkt aan het plaatsen en aansluiten van de lantaarns. Hetzelfde fraaie beeld zal ontstaan, zoals een paar jaar geleden is gerealiseerd bij het maken van de laan vanaf de Naald naar de Savornin Lohmanlaan.

 

 

 

 

PADEN ROMANTISCHE DEEL

Al lange tijd bestaat de behoefte om de (te) laag liggende paden in het romantische deel van het park (aan de kant van de appartementen aan de Westerstraat) op te hogen. Vooral de plaatsen waar zich veel regenwater verzamelt. Hoewel hiervoor nog onvoldoende financiële middelen beschikbaar zijn kunnen we, door hergebruik van materialen uit de voorpleinen, toch een begin van deze gewenste verbeteringen maken. In een later stadium wil de CvB die paden en ook de andere paden in het hele romantische deel van het park ook afwerken met een nieuwe kantafzetting en een goede toplaag.

 

 

 

 

 

 

DE GERENOVEERDE VIJVER 

In de vorige renovatie fase is de gehele vijver gerenoveerd. Een zeer belangrijke aanpassing is het gebruik van regenwater vanaf de andere kant van het park om de vijver steeds te voorzien van voldoende fris en schoon water. Door enkele keren per jaar de ondergrond van de vijver te maaien kan ook de fontein weer gebruikt worden.

Ten tijde van heftige regenval is de afvoer van overtollig water uit de vijver aan de kant van Roessingh onvoldoende en stroomt het vijverwater over het wandelpad ter hoogte van de Roessinghbleekweg. Door de grond aan de overzijde van het pad te verlagen zou het overtollige water (met de drijvende kroos) afgevoerd kunnen worden en op die manier wordt verwacht dat dit tijdelijke probleem kan worden opgelost.

 

 

 

NIEUWE SPEELTOESTELLEN BIJ WATTEZ 

Bij de door Aveleijn beheerde “Schenkerij Wattez”, die naar verwachting helaas nog gesloten voor publiek tot 1 september gesloten zal blijven, zullen na de vakantie enkele speeltoestellen moeten worden vervangen. De ondergrond wordt dan weer geëgaliseerd en voorzien van een toplaag bestaande uit houtsnippers. De nieuwe toestellen hebben dezelfde uitstraling als de bestaande en passen dus mooi in de huidige ambiance.

 

 

 

 

 

Nieuw kunstwerk in het G.J. van Heekpark

Het kunstwerk  ‘Omwentelingen’ van Lotje de Lussanet is vanaf begin deze week te zien in het G.J. van Heekpark. Het doek hangt naast Schenkerij Wattez.

Omwentelingen
Klimatologische en geologische veranderingen hebben de mensheid voortdurend gedwongen tot aanpassingen en innovaties. In de miljoenen jaren van de evolutie van mensaap naar mens heeft die vindingrijkheid van de homo sapiens de wereld gemaakt tot wat hij nu is: een toonbeeld van ongelofelijke prestaties en tegelijk een
wereld vol problemen. Door het corona-virus staat de wereld opnieuw op zijn kop. Maar….. hebben we inmiddels al iets geleerd van dit virus? De wens (als vader van de gedachte) voor een echte omwenteling zwelt aan. Toch wil menigeen gewoon terug naar “normaal”. Normaal is dat wij economische groei meer waarderen dan het leven op aarde. De natuur staat mijlen ver van ons vandaan. Oerplekken worden schaars. Wilde dieren worden uit hun natuurlijke habitat verdreven en brengen virussen over op de mens. Bezorgdheid over het voortbestaan van het leven op deze planeet tekent zich van dag tot dag meer af. Discussies gaan over en weer. Studenten kiezen voor vakken als milieuwetenschappen en klimaatstudies. Klimaat- en milieu-activisten roeren zich. Zijn wij eindelijk rijp voor een radicale omwenteling?

Bij galerie Beeld & Aambeeld www.beeldenaambeeld.nl is het originele doek te zien.

Vandaag ook een leuk artikel in de Twentsche Courant Tubantia over “Omwentelingen”

 

 

Erelid Willem Janssen (Topspinners) overleden

Meer dan veertig jaar was Willem Janssen lid bij tennis- en padelvereniging Topspinners. Vrijwel de gehele periode heeft Willem op geheel vrijwillige basis zijn steentje bijgedragen aan de club; als een enthousiaste Goedheiligman op 5 december, als lid van de barcommissie en in een bestuurlijke functie. De laatste decennia zorgde hij er als groundsman voor dat de banen er iedere dag onberispelijk bij lagen. Eerst als assistent en de laatste tien jaar was hij degene die verantwoordelijk was voor het onderhoud van de banen.

Willem Janssen was Lid in de Orde van Oranje-Nassau en Erelid van Topspinners.

De commissie van bestuur over het G.J. van Heekpark wenst de familie veel sterkte toe met dit grote verlies.

Advertentie Willem Janssen