Category Archives: Geen categorie

Schenkerij Wattez blijft voorlopig gesloten

Schenkerij Wattez is een dagbestedingslocatie van zorgorganisatie Aveleijn waar cliënten met een verstandelijke beperking onder begeleiding de gerechten in de keuken bereiden en in de schenkerij serveren.

I.v.m. het corona virus blijft de Schenkerij tot 1 september voor publiek gesloten. Voor een aantal cliënten vinden hier wel bepaalde activiteiten plaats voor dagbesteding.

Feestelijk moment 500ste lid bij TV Topspinners

TV Topspinners heeft vandaag Noëlle Keuter als het 500ste lid feestelijk onthaalt.  En dat is beslist iets om trots op te zijn!

Net zoals veel andere tennisverenigingen in ons land liep enige jaren geleden ook het ledenaantal bij TV Topspinners aanzienlijk terug. Het was duidelijk dat er iets moest gebeuren. Drie jaar geleden werd TV Topspinners uitgebreid met drie padelbanen. En dat blijkt een goede beslissing te zijn geweest. Het trok niet alleen nieuwe padelleden, maar ook steeds meer tennissers wisten het tennispark weer te vinden. Het ledenaantal liep gestaag op met, in drie jaar tijd, van maar liefst 210 leden naar het magische getal van 500!  Een mijlpaal en daarom is Noëlle vanzelfsprekend in het zonnetje gezet: met bloemen en een les naar keuze, aangeboden door TV Topspinners en in te wisselen bij Racketsports Alexander. De commissie van Beheer van het G.J. van Heekpark biedt Noelle een jaarlidmaatschap aan en tennisschool Approach heeft een nieuw tennisracket geschonken. Studio Rtv-Oost deed hier live verslag van in de uitzending van Sarah de Geest (luister hier terug vanaf minuut 47.30)

Zie ook artikel RTV Oost 

500ste lid voor TV Topspinners

Gisteren werd het 500ste lid van TV Topspinners bereikt. Een goede gelegenheid terug te blikken naar de start van het tennissen in het G.J. van Heekpark.

Bij de schenking in 1918 van het G.J. van Heekpark aan de inwoners van Enschede golden een paar belangrijke voorwaarden. Één daarvan was het gelegenheid bieden om te sporten. De weduwe van Gerrit Jan van Heek en haar kinderen schonken het park met toen daarin 3 tennisbanen van beton. De dertien kinderen van de schenker stelden in 1921/22 ook een extra bedrag beschikbaar waardoor het paviljoen kon worden gebouwd. De groeiende belangstelling voor tennissen gaven de familie Van Heek de inspiratie om in 1931 een extra stuk grond aan te kopen en te schenken waardoor de 3 oude betonbanen konden worden omgebouwd naar 8 toentertijd gloednieuwe gravelbanen.
In 1932 werd van de tennisbanen gebruikt/gehuurd door maar liefst 26 (!) clubs. In 1948 (72 jaar geleden) zijn vele clubs samengegaan en in 1964 werd de naam van die club gewijzigd in het huidige TV Topspinners.

Zoals in heel Nederland liep ook in Enschede de deelname aan tennis in de afgelopen jaren flink terug. Bij veel verenigingen, zo ook bij TV Topspinners, was de ‘toekomstvraag’ aan de orde. Daarover werd door het bestuur en meer specifiek de voorzitter regelmatig gesproken met leden van de Commissie van Beheer (CvB). In juni 2016 werd besloten om padel (“het nieuwe tennis”) op haalbaarheid te onderzoeken. Het ledental van de vereniging lag toen op ca 290, een veel te laag aantal om 8 gravelbanen in stand te kunnen houden. Het idee voor padelbanen werd langzamerhand steeds breder gedragen, waardoor in het najaar 2016 een concreet plan aan de leden kon worden gepresenteerd. Dat daarna verder uitgewerkte plan werd op 16 januari 2017 door de ALV van de club breed gedragen goedgekeurd.

Dat hiervoor in een paar maanden tijd en in een Rijksmonument en ook in de financiële zin alles uit de kast was gehaald door het bestuur van de vereniging en de CvB mag zeker vermeld worden. Bezwaren over licht- en geluidoverlast, de wettelijke bouwvoorschriften, de keus voor 2 of 3 banen, gesprekken met de gemeentelijke Monumentencommissie, zelfs het kiezen van (de kleur) van de baansoort, alles passeerde de revue. De belangrijke steun van Stadsdeel Noord was er volop in het hele proces. Het idee om de banen in het jaar van het 100-jarige jubileum van het park in 2018 in gebruik te nemen werd door keihard werken met een jaar vervroegd naar 2017. Van idee naar realisatie in precies één jaar. In het jubileumjaar kon de club (en de CvB) pronken met deze fraaie vernieuwde accommodatie.

Het intensieve externe onderzoek naar de financiële haalbaarheid van de plannen werd door de Stichting Waarborgfonds Sport verricht. Bij de goedkeuring werd begin januari 2017 opgemerkt dat de doelstelling om er 50 leden bij te krijgen voor de exploitatie nodig was. Daarbij werd opgemerkt dat er realistisch was begroot en de kans op meer zeker bestond.

Nu in juni 2020, drie jaren na gereedkomen van de padelbanen, staat de teller op 500 leden. Een toename van 210 leden (!!), dat mag best als heel bijzonder worden gekwalificeerd. De kwaliteit van de totale accommodatie, de steun van de CvB en de ligging in het zeer fraai gerestaureerde deel van het G.J. van Heekpark waren zeker van invloed. Maar het was toch vooral de enthousiaste en voortvarende aanpak van het bestuur van de TV Topspinners dat dit succes is bereikt en mag worden gevierd. De gastvrijheid, de speciale commissie voor padel en het aanbieden van zeer betaalbare lessen hebben geleid tot een unieke prestatie.  Alle hulde vanuit de CvB aan het bestuur en de ‘trekkers van dit initiatief’ voor het bereiken van deze mijlpaal!

 

 

 

 

Renovatie update

Gisteren en vandaag is de renovatie van het G.J. van Heekpark begonnen.

Bij de entree aan de Hengelosestraat zullen bomen en rododendrons aangeplant worden. De huidige banken worden verplaatst en de begrenzing zal uitgevoerd worden met gebruik van het uniforme ‘G.J. Van Heekpark hekwerk’.

Bij het Oude Theehuis wordt het terras aangepakt. Het kiezelterras wordt vervangen voor een fraai bestraat terras met ‘stralen van de haag naar het gebouw’ middels halfverharding. Ook wordt aan weerszijde lindes geplaatst wat conform het oude ontwerp van een eeuw geleden is.

Start delen renovatie na het Pinksterweekend

Renovatie van diverse delen van het G.J. van Heekpark staat dit voorjaar op de agenda. Met steun van de Provincie Overijssel wordt er na het Pinksterweekend overgegaan tot uitvoering hiervan.

Entrees Hengelosestraat en Boddenkampsingel

Doel van de renovatie hier is om de entrees weer echt onderdeel van het park te laten zijn. Net zoals we dat in 2018 hebben gedaan bij de ingang aan de Roessinghsbleekweg, zullen wij ook deze entree sterk gaan vergroenen door onder meer rododendrons en bomen aan te planten. De begrenzing zal uitgevoerd worden met gebruik van het uniforme ‘G.J. Van Heekpark hekwerk’. De huidige stenen banken aan de Hengelosestraat zullen worden verplaatst. Bij de entree aan de Boddenkampsingel worden de hoge afsluitende hagen vervangen door lagere hagen, die de bezoeker makkelijk laat verleiden in het park te gaan kijken.

Laan van de Naald naar de entree Boddenkampsingel

Voor de eerder uitgevoerde renovatie van de lanen vanaf de Naald is veel waardering gebleken. De laan zelf is al aangebracht in een eerdere fase, nu is het de bedoeling daar lindes te plaatsen evenals oude verlichting aan te brengen. Voor het plaatsen van de bomen in het late najaar is het nodig om, evenals elders in het park gebeurd is, een hele goede ondergrond te maken. Dat zal de komende maanden aan de orde komen.

Omgeving Oude Theehuis (Savornin Lohmanlaan)

Het oude terras met de twee oude bomen waren al jaren een niet passende plek bij het zo fraaie Oude Theehuis. In samenwerking met de gebruikers van het pand is een plan gemaakt om het kiezelterras aan te passen in de stijl van de renovatie. We hergebruiken daarvoor op andere plaatsen overtollig hardsteen in combinatie met halfverharding, die ook in de gerenoveerde paden is toegepast. Ook wordt aan weerzijden van het pand lindes geplaats, dit is conform het oude ontwerp van een eeuw geleden.

Overige renovatieplannen

Er zijn nog meer wensen, zoals het opknappen van de paden. Indien de nieuwe subsidie aanvraag gehonoreerd wordt, gaan wij aan de kant van de Westerstraat wandelpaden ophogen en met kantopsluitingen netjes afwerken. Voor de verhogingen van deze paden zullen wij het vrijkomende materiaal van de entrees gaan gebruiken. Mits de aanvraag goedgekeurd wordt,  zal de afwerking later in het jaar 2020 kunnen plaatsvinden.

Pleidooi relevantie van stadparken in discussie programma Buitenhof

“Groen is het nieuwe goud” zo luidt het pleidooi van de heer Pijbes, directeur van Stichting Droom & Daad, in het discussie programma Buitenhof afgelopen zondag.
Tijdens het interview licht hij toe wat de relevantie is van stadsparken en de vergroening van steden.

Niet alleen de afgelopen weken, maar ook de afgelopen jaren is het wandelen in stadsparken flink toegenomen. Een herontdekking. Uit cijfers blijkt dat stadsparken zorgen voor een positieve uitwerking op mensen; bomen blijken de beste airco’s te zijn, geluid in de stad neemt af, sociale cohesie vindt plaats en het is goed voor de vastgoed ontwikkeling van de directe omgeving van het park.

In Nederland wordt door de overheid veelal bezuinigd op onderhoud van parken. Dat zou anders moeten volgens de heer Pijbes en refereert aan Amerikaanse voorbeelden. Daar wordt de hogere WOZ waarde van het aan het stads groen gerelateerde vastgoed terug geïnvesteerd in parken.

Ook worden in Amerika parken deels gefinancierd door ‘omliggende’ bedrijven en ‘omwoners’. Je vindt daar diverse vormen van particuliere steun bij het beheer waardoor goed onderhoud geborgd wordt. Deze vorm van particuliere bemoeienis staat voor gezamenlijke verantwoordelijkheid en betrokkenheid en werkt goed in Amerika.

De heer Pijbes adviseert om dit model ook in Nederland in te voeren en dat juist nu de tijd is om publieke ruimtes opnieuw te definiëren.

Omdat in Enschede meerdere parken zijn en wij hier de zorg voor het G.J. van Heekpark hebben willen we onze lezers van de nieuwsbrief en de site graag attenderen op het interessante interview.

Zie hier het interview in Buitenhof met de heer Pijbes.

Jan Bron vernoemd tot Ridder

Jan Bron, bestuurslid van de ANBI steunstichting Van Heekpark Monument in de 21e eeuw, is afgelopen week verrast met een lintje.

Oud-wethouder Jan Bron (70) begon als onderwijzer in Spijkenisse en werd daarna leraar aan de lts in Rotterdam. Een baan als leraar aan de Rijks Pedagogische Academie ‘Hoogveld’ bracht hem in de jaren zeventig naar Hengelo. Vervolgens werd hij onderwijsinspecteur en daarna topambtenaar in Enschede. Als stadsdeelmanager in Enschede-Noord organiseerde Jan na de vuurwerkramp in 2000 de geldinzameling voor de wederopbouw van Roombeek en de herdenkingen rond de ramp, elk jaar op 13 mei.
Jan Bron was van 2008 tot 2018 wethouder in Hengelo. Hij staat bekend als harde werker, is sober en minder ijdel dan de gemiddelde bestuurder. Jan kan zich erop beroepen de afgelopen jaren in Nederland de meeste Europese subsidie per inwoner te hebben binnengesleept. Zelf is Jan vooral trots op wat hij had bereikt in de zorg, vertelde hij bij zijn afscheid als wethouder in deze krant. Ondanks de bezuinigingen, kwamen er niet of nauwelijks klachten over de zorg in de stad. ,,Dat heb ik als wethouder, maar ook als PvdA’er, goed opgepakt. Met steun van de ambtenaren, want die heb je gewoon nodig als je iets goed wilt doen.” In een toelichting op het toekennen van de koninklijke onderscheiding, schrijft de gemeente Hengelo: ‘Jan Bron heeft altijd zijn kennis, kunde en zijn netwerk ingezet om partijen met elkaar te verbinden en maatschappelijke initiatieven te steunen. Ook nu hij met pensioen is zet hij zich in voor het vrijwilligerswerk.’ Zo is Bron vanaf 2007 tot heden als vrijwilliger secretaris van Stichting Scoren in de wijk, die met groot succes onder de vlag van FC Twente maatschappelijke projecten organiseert.

 

Start bestrijding eikenprocessierups G.J. Van Heekpark

Deze week en/of begin volgende week (afhankelijk van de weersomstandigheden) komt er een begin aan de bestrijding van de eikenprocessierups. Het kan zijn dat zaterdagavond ook  bestreden wordt.

De eerste bestrijdingsronde is met aaltjes. De bestrijding met aaltjes gebeurt in het donker (van zonsondergang tot zonsopgang) omdat de aaltjes UV-gevoelig zijn. Omwonenden kunnen overlast ervaren van het harde geluid van de machine. Maar ook van brandharen die onder hoge druk uit de boom kunnen waaien. Zij worden geadviseerd om ramen en deuren te sluiten. Omdat de bestrijding zo weersafhankelijk is, is het helaas niet mogelijk om inwoners individueel te informeren over een exacte datum. Voor meer informatie verwijzen wij u  naar enschede.nl/eikenprocessierups.

 

Verlichting in het park

De Enschedese parken zijn niet meer aangesloten op de openbare verlichting netwerk. Sinds deze afkoppeling dienen de desbetreffende beheerders dit zelf te organiseren. De omschakeling naar een ander stroomnet is complex en vraagt veel tijd. De Commissie van Beheer over het G.J. van Heekpark heeft delen van het park kunnen laten aansluiten, maar er zijn ook locaties (rondom Schenkerij Wattez) waarvan de leidingen met meetapparatuur gezocht moeten worden. Wij hopen hier de komende maanden verder mee te komen zodat eind 2020 alle plekken in het park weer verlicht zijn. Wij hopen op uw begrip en nog wat geduld!

Eikenprocessierups

Omdat we de afgelopen jaren steeds meer overlast ervaren van de eikenprocessierups heeft de gemeente Enschede besloten om stevige maatregelen te nemen om te proberen de overlast te beheersen. Doel van die maatregelen is om de hinder te verminderen, want helemaal voorkomen of uitbannen zal niet lukken.

Korte termijn maatregelen:
Preventieve maatregelen, gericht op bestrijding van de eikenprocessierups voordat de overlast kan ontstaan:
o Spuiten met een biologisch bacteriepreparaat
o Spuiten met aaltjes
Beide methodes zullen twee keer plaats vinden om een optimaal resultaat te krijgen. De bestrijding is overigens weersafhankelijk en valt daarom ook niet precies te plannen.

Reactieve maatregelen, gericht op verwijderen van overlastsituaties:
o Wegzuigen van oude en nieuwe eikenprocessierups nesten met zuigmachines
Dit gebeurt alleen op basis van meldingen en waar de overlast onaanvaardbaar is. Dit kan gaan om zowel oude als nieuwe nesten.

Lange termijn maatregelen:
Op de lange termijn richten we ons als gemeente op het ontwikkelen van meer biodiversiteit en daardoor het stimuleren van natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups. Enerzijds zal dat zijn door meer diversiteit te brengen in het bomenbestand van Enschede; in Enschede bestaat ca. 40% van de bomen uit eiken. Die gaan we nu niet allemaal actief kappen, maar wanneer bestaande eiken in slechte staat zijn of om andere redenen moeten worden vervangen en bij nieuwe aanplant of herplant van bomen kiezen we in principe niet meer voor eiken.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de gemeente Enschede m.b.t. de aanpak van de eikenprocessierups.