Eikenprocessierups

Omdat we de afgelopen jaren steeds meer overlast ervaren van de eikenprocessierups heeft de gemeente Enschede besloten om stevige maatregelen te nemen om te proberen de overlast te beheersen. Doel van die maatregelen is om de hinder te verminderen, want helemaal voorkomen of uitbannen zal niet lukken.

Korte termijn maatregelen:
Preventieve maatregelen, gericht op bestrijding van de eikenprocessierups voordat de overlast kan ontstaan:
o Spuiten met een biologisch bacteriepreparaat
o Spuiten met aaltjes
Beide methodes zullen twee keer plaats vinden om een optimaal resultaat te krijgen. De bestrijding is overigens weersafhankelijk en valt daarom ook niet precies te plannen.

Reactieve maatregelen, gericht op verwijderen van overlastsituaties:
o Wegzuigen van oude en nieuwe eikenprocessierups nesten met zuigmachines
Dit gebeurt alleen op basis van meldingen en waar de overlast onaanvaardbaar is. Dit kan gaan om zowel oude als nieuwe nesten.

Lange termijn maatregelen:
Op de lange termijn richten we ons als gemeente op het ontwikkelen van meer biodiversiteit en daardoor het stimuleren van natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups. Enerzijds zal dat zijn door meer diversiteit te brengen in het bomenbestand van Enschede; in Enschede bestaat ca. 40% van de bomen uit eiken. Die gaan we nu niet allemaal actief kappen, maar wanneer bestaande eiken in slechte staat zijn of om andere redenen moeten worden vervangen en bij nieuwe aanplant of herplant van bomen kiezen we in principe niet meer voor eiken.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de gemeente Enschede m.b.t. de aanpak van de eikenprocessierups.

Nieuws blijven ontvangen over het G.J. Van Heekpark?
Meld u hier aan voor onze nieuwsbrief

Alle nieuwsberichten

Interactieve kaart

Ontdek alle activiteiten en locaties in het park, bekijk filmpjes en foto's en lees mooie verhalen.