Het park

De stad Enschede is volgens een bepaald stedenbouwkundig patroon opgezet. Vanuit het oude centrum (tussen de singels) is Enschede gaan uitbreiden op omliggende landbouwgronden. Hierbij zijn brede zones onbebouwd gebleven. Dit zijn de zogenaamde ‘groene wiggen’. Het Van Heekpark vormt het laatste deel van zo’n groene wig. De wig namelijk die vanuit het noord-westen de stad binnendringt.

Bepaalde elementen geven het park iets specifieks zoals de berceau, het ovale veld, de zichtlijn van de Roessinghsbleekweg over de Naald naar het stadhuis en de zichtlijn vanaf de singel over het ovale veld, over het theehuis naar de R.K. kerk aan de Deurningerstraat.

Opbouw van het park

Het G.J. van Heekpark onderscheidt zich door een heldere opbouw, waarin ruimtelijke en functionele aspecten harmonieus op elkaar zijn afgestemd. In het ‘formele’ deel, waar het accent op sport en spel ligt, zien we vooral geometrische vormen. Het ‘romantische’ gedeelte heeft een ‘vrijer’ karakter met grillige lijnenspellen. Een volmaakte ambiance voor wandelen, kuieren en luieren, op het gras liggen, genieten van kunst en cultuur… een oase van rust binnen de drukte van Enschede.

Functies van het park

In het formele deel en langs de randen zullen sport en spel de boventoon voeren, terwijl het romantische deel is gericht op rust, kunst en cultuur. De voorpleinen bij de Hengelosestraat en Boddenkampsingel zijn tevens ontmoetingsplekken. De entree aan de Roessinghsbleekweg fungeert vooral als parkeerplaats voor bezoekers van het park en Wattez.

Video impressie van het park

Bekijk hier een korte video van het G.J. van Heekpark.