Commissie van Beheer

Het beheer van het G.J. van Heekpark is overeenkomstig de schenkingsvoorwaarden door de gemeenteraad toevertrouwd aan een parkcommissie. De commissie, die is samengesteld uit vijf burgers van Enschede, krijgt bij de uitvoering van haar taken steun van gemeentelijke adviseurs. Dit zijn de adviseurs die de zorg voor groen voor stadsdeelzaken, en sport in de gemeente in het takenpakket hebben. De commissie heeft samen met de adviseurs in de afgelopen jaren veel energie gestoken in het beheer van het park.
De kernpunten van het beheersbeleid zijn als volgt samen te vatten:

 • het meer openbaar maken van het park;
 • het meer toegankelijk maken van het park;
 • de gewenste zonering van het gebruik en openbaarheid van terreinen realiseren;
 • een goede routing door het gehele park en aansluiting op de omgeving bewerkstelligen;
 • aandacht voor verhardingen, meubilair, objecten, verlichting en assortiment beplantingen;
 • de representativiteit van het park vergroten;
 • het park een sterke relatie met de binnenstad en het landschap te geven

De Commissie van Beheer is momenteel als volgt samengesteld:

 • De heer H. van Agteren, voorzitter
 • Mevrouw C.J.M. Bruynel, secretaris
 • De heer H.G. Punte, lid
 • De heer A. Fransen, lid
 • Mevrouw C.M. van Heek, lid

De coördinatie wordt verzorgd door G.J.M. Oude Vrielink.