Relatie met de wijk

Het G.J. van Heekpark is niet alleen een typisch stadspark voor de gehele Enschedese bevolking, maar ook een wijkpark met tal van stedelijke functies. Mede om die reden is een deel van het beheer uitbesteed aan het stadsdeelbeheer Noord. Wat beheer betreft, vragen vandaag de dag ook zaken als oneigenlijk gebruik, vandalisme en dergelijke helaas extra aandacht en zorg. In dat kader worden stadswachten die in dienst zijn van een Stedelijke Stichting ook voor het park ingeschakeld. Deze zullen samen met de omwonenden en gebruikers een belangrijke functie vervullen bij het ‘bewaken’ van een correct gebruik van het park en gedrag van de gebruiker. Daarbij hoort ook het terugdringen van de overlast van honden, die uiteraard niet onaangelijnd in het park mogen lopen. Daarvoor is een specifieke grote hondenuitlaat gemaakt bij de ingang aan de Hengelosestraat. Hondenbezitters zullen hierop worden aangesproken om vervelende situaties in de toekomst te voorkomen.

NL_5_2@vis_8