De schenking

Gerrit Jan van Heek, Enschedees fabrikant, besloot aan het eind van zijn leven aan de gemeente Enschede een park te schenken, waarvan de aanleg in 1917 was afgerond. Hij volgde daarmee het voorbeeld van zijn broer Hendrik Jan van Heek, schenker van het Enschedese Volkspark.

Mevrouw C.F. van Heek-Meier bood op 18 januari 1918 de gemeenteraad de schenkingsbrief aan, die op 26 februari 1918 werd aanvaard. In de notariéle akte van 6 juni 1918, waarin de schenking van een park en drie woningen bevestigd werd, werd het doel als volgt beschreven:

  • als park om aan de ingezetenen van Enschede en Lonneker een geschikte gelegenheid tot uitspanning en wandeling te verschaffen.
  • als sportterrein met het doel om gelegenheid voor verschillende soorten van sport en lichaamsoefening te verschaffen.
  • als speeltuin voor de kinderen.

Vanwege de eerste wereldoorlog, konden het paviljoen en de tribune nog niet gebouwd worden en vanwege de voedselvoorzieningsproblemen werd het toekomstige park toen met aardappels beplant. Na de aardappeloogst ging de firma Abbing verder met de uitvoering naar het ontwerp van tuinarchitect P.H. Wattez uit Delden, de zoon van de ontwerper van het Volkspark. Het monumentale karakter werd verstevigd door de tweezijdig symmetrische aanleg met in het centrum een ongeveer 1,5 ha groot ovaal gazon, bestemd voor allerlei balspelen en atletiek. Verder kwamen er een voetbalveld, drie tennisbanen en een speeltuin voor de kinderen.

Op zaterdag 17 augustus 1918 werd het park met een sportfeest geopend. Door de naweeën van de oorlog begon de aannemer Joosten pas in 1921 met de bouw van een tribune en een theehuis. In 1920 heeft de familie Van Heek daarvoor een extra forse financiële schenking gedaan. Op 1 april 1922 werd de circa 6,50 m hoge gedenknaald onthuld, een granieten obelisk met een voetstuk, sokkel, beeldstuk en 8 piramidaal gestapelde blokken. Op de vier zijden zijn in reliëf afgebeeld: links van de tekst een voetballer, tennisser en cricketer als de sportende mens, rechts ervan een man en vrouw als de werkende mens. Aan de achterzijde reiken de werkende en sportende mens elkaar de hand. De naald werd door ‘crowdfunding’ door gegoede burgers bekostigd als eerbetoon aan de schenkers van het park, de familie Van Heek

In 1928 kwam het Van Lochemsbleekpark gereed. Het voormalig buitengoed van de familie Roessingh, dat in 1917 aan de familie Van Heek was verkocht, was aan de hand van een ontwerp van de heer P.H. Wattez tot park omgebouwd. Op 31 oktober 1929 werd ook dit park aan de gemeente geschonken en in de jaren tachtig is de afscheiding tussen de beide parken opgeheven.

Gerelateerde links:  Thuis in Twente  www.vandeinse.nl