Bomen en struiken

In het park zijn monumentale eiken, linden, wilgen, populieren en kastanjes te vinden. Over de berceau schreef men in 1929: “(..) een lange poort, gevormd door hoog opschietende en bovenaan naar elkander reikende beuken, die in het najaar een sprookjesachtig geheel moeten vormen. Maar reeds thans een lust voor oogen zijn” (Tubantia, 27 juli 1929).

Een natuurlijke ‘kapstok’ van eiken en hagen ondersteunt het ovaal, de rechthoek (korfbalveld) en de assen. Ook struiklagen leveren in dit verband een belangrijke bijdrage. Op diverse plaatsen is de relatie tussen de wijk en het park versterkt door openingen in de beplanting te maken, o.a. op de hoek Walhofstraat/Savornin Lohmanlaan en langs de Roessinghsbleekweg.