Kunst in het park

Bij de renovatie van het G.J. van Heekpark was er ruimte voor een kunstwerk bij de entree aan de Hengelosestraat. Er werd aan de Enschedese kunstenares Saske van der Eerden gevraagd een schetsontwerp te maken. Haar voorstel was om twee beelden te maken: het bij de ingang gesitueerde beeld ‘Hartstocht’ en het beeld genaamd ‘Voetganger’. ‘Hartstocht’ heeft de emoties van de parkbezoeker als onderwerp en ‘Voetganger’ is meer geïnspireerd op altijd aanwezige actie in het park: kinderen spelen en klimmen, volwassenen wandelen of joggen. Bron: KunstNonStop

Een overzicht van bijzondere kunstobjecten in het park:

Gedenknaald

Gedenknaald

In 1874 schonk textielfabrikant Hendrik Jan van Heek het Volkspark aan de bevolking van Enschede en in 1915 deed zijn jongste broer Gerrit-Jan hetzelfde met het Van Heekpark. Beide parken hebben een gedenkzuil ter nagedachtenis aan hun stichter. Deze gedenknaald is gewijd aan Gerrit-Jan van Heek en, evenals het exemplaar in het Volkspark, geschonken door de Enschedese burgerij. Enkele jaren later breidde de familie van Heek het Van Heekpark uit door een aansluitend landgoed, het Van Lochemsbleek, aan de gemeente Enschede over te dragen. Dit landgoed is het huidige van Lochemspark.

 Vlaamse Vluchtelingen

Vlaamse Vluchtelingen - Albert Termote

Albert Termote

Na de val van Antwerpen in de Eerste Wereldoorlog vond er een grote uittocht plaats van Belgen die in Nederland onderdak zochten. Ook Twente ving een deel van deze asielzoekers op: in oktober 1915 kwamen 600 vluchtelingen aan in Enschede. Zij werden in diverse gebouwen als scholen en ziekenhuizen ondergebracht. Sommigen van hen bleven in Enschede tot januari 1918. Dit monument is als een herinnering aan de Vlaamse vluchtelingen geplaatst.

Tafels

Tafels - Hans Hovy

Hans Hovy

Om plannen voor de inrichting van de openbare ruimte te presenteren wordt er door architecten, stedenbouwkundigen en ruimtelijk vormgevers regelmatig gebruik gemaakt van maquettes. Deze twee tafels met ’architectonische’ schaalmodellen hebben een zelfstandige oorsprong. Het is een imaginair landschap, dat uit messing en bronzen objecten is samengesteld. Een ruimtelijk lijnenspel wordt afgewisseld met geometrische figuren als de kubus en varianten, de hele en de halve cirkel, vierkanten en rechthoeken. Hans Hovy is opgeleid aan de Academie voor Beeldende Vorming in Amsterdam en aan de Ateliers ’63 in Haarlem.

Hartstocht

Hartstocht - Saske van der Eerden

Saske van der Eerden

De maker is Saske van der Eerden. Met de titel “Hartstocht” bedoelt ze letterlijk ’de tocht van het hart’: het hart meenemen op een wandeling door het park en tegelijk liefdevol met het park omgaan. Het beeld staat symbool voor de gemoedstoestand waarmee de bezoeker het park binnenstapt: blij, bedroefd, vrolijk of verliefd. De kleur wit straalt reinheid en onschuld uit.

Voetganger

Kunst - Voetganger 2

Saske van der Eerden

Dit kunstwerk is, net als “Hartstocht” gemaakt door Saske van der Eerden. ’Voetganger’ is meer geïnspireerd op altijd aanwezige actie in het park: kinderen spelen en klimmen, volwassenen wandelen of joggen. De benen van deze voetganger zwieren, zij zijn in actie. Door het handvat kan de voetganger er letterlijk ’op uit trekken’. Overigens kan er op dit kunstwerk gewoon geklommen worden. Metaforen met als thema het menselijk lichaam vormen de rode draad in het werk van Saske van der Eerden.

Wilt u alle informatie over deze kunstwerken nalezen kijk dan even op KunstNonStop