Van Heekpark Cultuur Paviljoen

In het G.J. van Heekpark zijn veel voorzieningen en activiteiten voor de bezoekers.
Natuurlijk van oudsher de vele activiteiten bij de sportverenigingen.
En ook alweer vele jaren de door de bezoekers zeer gewaardeerde Theeschenkerij Wattez.
De Commissie van Beheer heeft een bijzonder plan dat samenhangt met 700 jaar Enschede.
De ANBI-stichting Van Heekpark Monument in de 21e eeuw is de partner waarmee wordt gewerkt aan het tot stand brengen van een bijzonder Paviljoen.
De fondswerving ligt evenals bij het tot stand komen van Wattez op het bordje van die stichting.
Voor informatie kunt u bijgaande uitgebreide projectplan Paviljoen bekijken.

Bekijk projectplan >

Mocht u of iemand die u kent belangstelling hebben het project financieel te steunen, wilt u dan contact opnemen met het bestuur van de stichting.
Zie daarvoor www.vanheekparkstichting.nl.