Recreatie & Sport

Bij de aanleg van het park heeft men er voor gekozen om sport en ontspanning een belangrijke plaats te geven. De in die tijd aangelegde voorzieningen zijn voor een deel van karakter veranderd. Het ovale veld is destijds bedoeld geweest als cricketveld. In de huidige tijd wordt het veld (naast een algemene speelfunctie) als korfbalveld gebruikt. Het tenniscomplex werd en wordt in de winter onder water gezet en als schaatsbaan gebruikt. De voetbalvelden, vroeger eerst bespeeld door Sportclub Enschede en na 1956 door Enschedese Boys zijn momenteel als specifieke korfbalaccommodatie in gebruik. Eind tachtiger jaren is met succes een Jeu de Boulesvereniging in het park gehuisvest, die in 2014 binnen het park is verhuisd naar de omgeving Naald.