Société des Gourmets Eurégionale

Koken als hobby in clubverband

Koken als hobby heeft de laatste jaren een grote vlucht genomen. Meer en meer gebeurt dit in verenigingsverband. Er zijn afdelingen die beschikken over een eigen kookruimte en er zijn afdelingen die de sluitingsavond van een restaurant benutten om hun verenigingsactiviteiten te ontplooien. Ook wordt er op een andere wijze gebruik gemaakt van een keuken, bijvoorbeeld in de keuken van een school of een zorgcentrum.

Het koken onder de vlag van CCN verloopt in alle aangesloten afdelingen op nagenoeg dezelfde manier, d.w.z. volgens de succesformule van de CCN. In het G.J. van Heekpark is de afdeling Enschede vertegenwoordigd in het oude Theehuis.

De afdeling is onderverdeeld in kookgroepen, veelal “keuken” of “brigade” genoemd. Deze kookgroepen bestaan uit 12 tot 17 hobbykoks.
De afdelingen zijn vrij in het samenstellen van hun maandmenu en de wijn. Ook vindt er regelmatig uitwisseling plaats van menu’s tussen de afdelingen. Een groot aantal afdelingen heeft haar receptuur op hun eigen website staan (zie hier). De meeste afdelingen hebben voor het samenstellen en het schrijven van het maandmenu een menucommissie en voor het zoeken naar de bijpassende wijnen een wijncommissie.

Lidmaatschap/organisatie

Het lidmaatschap is opengesteld voor iedereen. Elk lid kan iemand, na toestemming van de betreffende Chef de Fourneau, introduceren op een kookavond. Een introducé wordt ingeschreven in het gastenboek. In dat boek wordt ook aangetekend of het meekoken geschiedt als gast of dat het een voorgenomen lidmaatschap betreft. In het laatste geval gelden er bepaalde regels alvorens men lid kan worden van de vereniging.  Degene die lid wil worden en heeft voldaan aan de daarvoor bestemde regels dient de Apprentie-proef af te leggen. Vanaf de dag dat men aangenomen is als lid, ook al heeft men de Apprentie-proef nog niet afgelegd, kan men de kookschort (dames) dragen of het kokspak (heren).

Er wordt één keer per maand op een vaste avond gekookt, die begint om 18.00 uur. Een kookgroep bestaat uit 16 of meer leden. Er bestaan geen gemengde groepen.

De receptuur is de maand vooraf voorgekookt door de Chefs de Fourneau, de gerants en de leden van de Menucommissie. De wijnen die tijdens het diner gedronken worden zijn ook vooraf uitgezocht. Op de kookavond krijgt elke confrère de receptuur ter hand gesteld. De leiding van de avond berust bij de Chef de Fourneau, deze draagt ondermeer ook zorg voor een taakverdeling op de avond. Daarnaast zijn er nog andere activiteiten zoals bijv. wijnproefavond, kookdemonstraties, e.d.

Na drie keer volgt acceptatie (of niet) door de kookgroep en wordt het aspirant-lid door de chef van de kookgroep als lid aan het bestuur voorgedragen. Indien het bestuur akkoord gaat met de voordracht dient de toegelaten hobbykok vervolgens nog een proeve van bekwaamheid af te leggen voordat hij/zij opgenomen kan worden als lid van een vereniging.

Traditiegetrouw bestaat deze kleine proeve van bekwaamheid vaak uit het bakken van een omelet.

Lukt dat (vaak ondanks de medewerking (?) van hulpvaardige (?) confrères / consoeurs) dan wordt de kandidaat geïnstalleerd als nieuw lid.

Het oude Theehuis
Min. de Savornin Lohmanlaan 15
7522 AP Enschede
Telefoon: 053 435 61 68

Website: www.sdge.nl