Twee nieuwe leden gezocht voor Commissie van Beheer

Het G.J. van Heekpark is in 1918 en het Van Lochemsbleekpark in 1929 geschonken aan de inwoners van de gemeente Enschede. Het park is in 1995 als Groen Rijksmonument aangewezen. Het beheer van het park is opgedragen aan een commissie, die de belangen behartigt van het park, de vaste huurders en de overige gebruikers.

De Commissie van Beheer over het G.J. van Heekpark bestaat uit vijf door de Gemeenteraad benoemde onbezoldigde leden, die voor minimaal een periode van 4 jaren beschikbaar zijn. Mede in verband met de continuïteit kreeg de commissie toestemming om de termijn te verlengen, wat vanwege de voorbereiding en uitvoering van renovaties zeer belangrijk is geweest. Bij de uitvoering van de taken wordt de commissie gesteund door zowel ambtelijke als externe adviseurs en een coördinerende administrateur.

De commissie zoekt de komende maanden vervangers (v/m) voor twee reglementair uiterlijk eind 2024 aftredende leden. In dat verband wordt geïnteresseerden uitgenodigd om zich aan te melden als kandidaat lid. Vóór de formele ingangsdatum van de benoeming is er gelegenheid om alvast een aantal maanden in de commissie te participeren.

De voorkeur gaat uit naar personen die minimaal een hbo-opleiding of een vergelijkbaar denk/werkniveau hebben. Voor een van de plaatsen is een technische/bouwkundige achtergrond belangrijk omdat het beheer en toezicht op het onroerend goed in het park tot het aandachtsgebied behoort. Voor de andere plaats is juridische en organisatorische kennis en inzicht van belang, waarbij ook het beoordelen van aanvragen voor gebruik van het park voor evenementen en activiteiten tot het aandachtsgebied behoort. Voor beiden geldt dat het representeren van de commissie en het park en het onderhouden van contacten met vaste gebruikers, derden en vertegenwoordigers van de Gemeente een onderdeel van de functie is.

Affiniteit met deze groene monumentale parel midden in de stad, waarin ook veel goede sportaccommodaties liggen, wordt als vanzelfsprekend geacht. Kandidaten moeten in de gemeente Enschede wonen en bereid zijn om regelmatig voor het G.J. van Heekpark feitelijk beschikbaar te zijn. Verder wordt verwacht dat gegadigden over bestuurlijke ervaring beschikken en in staat zijn te verbinden en te enthousiasmeren. Wilt u daarom ook aangeven welke ervaring u hebt in het besturen van soortgelijke of vergelijkbare organisaties.

Belangstellenden kunnen zich tot en met 12 januari 2024 schriftelijk bij voorkeur via e-mail aanmelden. Voor het eventueel inzenden per post kunt u afspraken maken met hierna vermelde contactpersonen.

De commissie zal uit de aanmeldingen, na gesprekken met geselecteerden, een voordracht tot benoeming voorleggen via B&W aan de Gemeenteraad.

Voor eventuele vragen kunt u desgewenst contact opnemen met:

Dhr. Hans van Agteren, voorzitter CvB (tel 06-53 26 99 52 en e-mail hans.v.agteren@gmail.com) of met Dhr. Gerard Oude Vrielink, administrateur (tel 06-20 01 62 97 en e-mail oudevrielinkgerard@gmail.com)

Nieuws blijven ontvangen over het G.J. Van Heekpark?
Meld u hier aan voor onze nieuwsbrief

Alle nieuwsberichten

Interactieve kaart

Ontdek alle activiteiten en locaties in het park, bekijk filmpjes en foto's en lees mooie verhalen.