Update renovatie

ENTREE HENGELOSESTRAAT

De entree aan de Hengelosestraat wordt verrijkt met groen. Het voormalige verharde deel parallel aan het trottoir wordt vervangen door flinke groenstroken met rododendrons. De zijkant van de groenstroken loopt gelijk met de paden langs de weiden. Aan de parkkant zal een strook halfverharding, tussen de nieuwe beplanting en de bestaande hagen, aan de parkzijde voorzien worden van de stenen banken. Op die manier worden de strakke ontwerplijnen versterkt.  Uitkomend puin wordt hergebruikt op meerdere plaatsen in het park, in het bijzonder voor de ondergrond van de nu nog natte paden in het romantische deel. In een later stadium zal het uniforme “G.J. Van Heekpark hekwerk” het park ook aan deze zijde gaan sieren en omsluiten.

 

 

 

 

ENTREE BODDENKAMPSINGEL

Ook dit plein zal meer allure krijgen door het aanbrengen van extra groen in de vorm van bomen en beplantingen en door het qua opzet volledig bij het park te betrekken. De verharding aan de linkerzijde van de entree zal vanaf het trottoir plaats maken voor een nieuwe groenindeling (waaronder rododendrons). De huidige hoofdlaan wordt de enige entree van het park. De teruggebrachte zijlaan, die loopt naar de Naald, is inmiddels aangesloten op de hoofdlaan van het voorplein.

Het opnieuw aangelegde halfverharde pad is afgezet met basaltkeien en krijgt aan weerzijden begroeiing met rododendrons. Hiermee wordt direct na het binnenkomen (door het later te plaatsen fraaie hekwerk) een keus geboden voor het wandelen naar de Naald of naar het ovaal. De bestaande hoge haag, die het park nu visueel afsluit, wordt weggehaald. Wel komen er lage hagen terug langs de hoofdentree. Over de indeling van het plein en het soort beplantingen wordt in de tweede helft van augustus nog een gesprek met de naaste buren gepland.

 

 

TERRAS OUDE THEEHUIS

Het terras van het oude theehuis neemt al prachtige vormen aan. De natuurstenen stroken in stervorm worden afgewisseld met vlakken uit dolomieten zand. De trappen worden opnieuw gesteld. De lichtmasten zijn verplaatst en ook reeds aangesloten. In het najaar worden twee lindes aan weerszijden van het pand gepoot.

De uiteindelijke bedoeling in dit deel van het park is het terugbrengen van de speelvoorziening, die bij de oudere inwoners van Enschede nog veel herinneringen op zal roepen. Met de waterspeelplaats en een beperkt aantal kleinere speeltoestellen is een begin gemaakt. Op wat langere termijn hoopt de CvB de wens van vele gebruikers van het park om in deze hoek meer  speeltoestellen en “oude reuring” terug te brengen kan realiseren.

 

 

LAAN VAN NAALD NAAR VOORPLEIN SINGEL

Het voorbereidende grondwerk is de afgelopen weken verricht, waardoor de bodem prima geschikt is om in het komende najaar de laan van Naald naar de Boddenkampsingel te voorzien van lindes. Tevens is hard gewerkt aan het plaatsen en aansluiten van de lantaarns. Hetzelfde fraaie beeld zal ontstaan, zoals een paar jaar geleden is gerealiseerd bij het maken van de laan vanaf de Naald naar de Savornin Lohmanlaan.

 

 

 

 

PADEN ROMANTISCHE DEEL

Al lange tijd bestaat de behoefte om de (te) laag liggende paden in het romantische deel van het park (aan de kant van de appartementen aan de Westerstraat) op te hogen. Vooral de plaatsen waar zich veel regenwater verzamelt. Hoewel hiervoor nog onvoldoende financiële middelen beschikbaar zijn kunnen we, door hergebruik van materialen uit de voorpleinen, toch een begin van deze gewenste verbeteringen maken. In een later stadium wil de CvB die paden en ook de andere paden in het hele romantische deel van het park ook afwerken met een nieuwe kantafzetting en een goede toplaag.

 

 

 

 

 

 

DE GERENOVEERDE VIJVER 

In de vorige renovatie fase is de gehele vijver gerenoveerd. Een zeer belangrijke aanpassing is het gebruik van regenwater vanaf de andere kant van het park om de vijver steeds te voorzien van voldoende fris en schoon water. Door enkele keren per jaar de ondergrond van de vijver te maaien kan ook de fontein weer gebruikt worden.

Ten tijde van heftige regenval is de afvoer van overtollig water uit de vijver aan de kant van Roessingh onvoldoende en stroomt het vijverwater over het wandelpad ter hoogte van de Roessinghbleekweg. Door de grond aan de overzijde van het pad te verlagen zou het overtollige water (met de drijvende kroos) afgevoerd kunnen worden en op die manier wordt verwacht dat dit tijdelijke probleem kan worden opgelost.

 

 

 

NIEUWE SPEELTOESTELLEN BIJ WATTEZ 

Bij de door Aveleijn beheerde “Schenkerij Wattez”, die naar verwachting helaas nog gesloten voor publiek tot 1 september gesloten zal blijven, zullen na de vakantie enkele speeltoestellen moeten worden vervangen. De ondergrond wordt dan weer geëgaliseerd en voorzien van een toplaag bestaande uit houtsnippers. De nieuwe toestellen hebben dezelfde uitstraling als de bestaande en passen dus mooi in de huidige ambiance.

 

 

 

 

 

Nieuws blijven ontvangen over het G.J. Van Heekpark?
Meld u hier aan voor onze nieuwsbrief

Alle nieuwsberichten

Interactieve kaart

Ontdek alle activiteiten en locaties in het park, bekijk filmpjes en foto's en lees mooie verhalen.