500ste lid voor TV Topspinners

Gisteren werd het 500ste lid van TV Topspinners bereikt. Een goede gelegenheid terug te blikken naar de start van het tennissen in het G.J. van Heekpark.

Bij de schenking in 1918 van het G.J. van Heekpark aan de inwoners van Enschede golden een paar belangrijke voorwaarden. Één daarvan was het gelegenheid bieden om te sporten. De weduwe van Gerrit Jan van Heek en haar kinderen schonken het park met toen daarin 3 tennisbanen van beton. De dertien kinderen van de schenker stelden in 1921/22 ook een extra bedrag beschikbaar waardoor het paviljoen kon worden gebouwd. De groeiende belangstelling voor tennissen gaven de familie Van Heek de inspiratie om in 1931 een extra stuk grond aan te kopen en te schenken waardoor de 3 oude betonbanen konden worden omgebouwd naar 8 toentertijd gloednieuwe gravelbanen.
In 1932 werd van de tennisbanen gebruikt/gehuurd door maar liefst 26 (!) clubs. In 1948 (72 jaar geleden) zijn vele clubs samengegaan en in 1964 werd de naam van die club gewijzigd in het huidige TV Topspinners.

Zoals in heel Nederland liep ook in Enschede de deelname aan tennis in de afgelopen jaren flink terug. Bij veel verenigingen, zo ook bij TV Topspinners, was de ‘toekomstvraag’ aan de orde. Daarover werd door het bestuur en meer specifiek de voorzitter regelmatig gesproken met leden van de Commissie van Beheer (CvB). In juni 2016 werd besloten om padel (“het nieuwe tennis”) op haalbaarheid te onderzoeken. Het ledental van de vereniging lag toen op ca 290, een veel te laag aantal om 8 gravelbanen in stand te kunnen houden. Het idee voor padelbanen werd langzamerhand steeds breder gedragen, waardoor in het najaar 2016 een concreet plan aan de leden kon worden gepresenteerd. Dat daarna verder uitgewerkte plan werd op 16 januari 2017 door de ALV van de club breed gedragen goedgekeurd.

Dat hiervoor in een paar maanden tijd en in een Rijksmonument en ook in de financiële zin alles uit de kast was gehaald door het bestuur van de vereniging en de CvB mag zeker vermeld worden. Bezwaren over licht- en geluidoverlast, de wettelijke bouwvoorschriften, de keus voor 2 of 3 banen, gesprekken met de gemeentelijke Monumentencommissie, zelfs het kiezen van (de kleur) van de baansoort, alles passeerde de revue. De belangrijke steun van Stadsdeel Noord was er volop in het hele proces. Het idee om de banen in het jaar van het 100-jarige jubileum van het park in 2018 in gebruik te nemen werd door keihard werken met een jaar vervroegd naar 2017. Van idee naar realisatie in precies één jaar. In het jubileumjaar kon de club (en de CvB) pronken met deze fraaie vernieuwde accommodatie.

Het intensieve externe onderzoek naar de financiële haalbaarheid van de plannen werd door de Stichting Waarborgfonds Sport verricht. Bij de goedkeuring werd begin januari 2017 opgemerkt dat de doelstelling om er 50 leden bij te krijgen voor de exploitatie nodig was. Daarbij werd opgemerkt dat er realistisch was begroot en de kans op meer zeker bestond.

Nu in juni 2020, drie jaren na gereedkomen van de padelbanen, staat de teller op 500 leden. Een toename van 210 leden (!!), dat mag best als heel bijzonder worden gekwalificeerd. De kwaliteit van de totale accommodatie, de steun van de CvB en de ligging in het zeer fraai gerestaureerde deel van het G.J. van Heekpark waren zeker van invloed. Maar het was toch vooral de enthousiaste en voortvarende aanpak van het bestuur van de TV Topspinners dat dit succes is bereikt en mag worden gevierd. De gastvrijheid, de speciale commissie voor padel en het aanbieden van zeer betaalbare lessen hebben geleid tot een unieke prestatie.  Alle hulde vanuit de CvB aan het bestuur en de ‘trekkers van dit initiatief’ voor het bereiken van deze mijlpaal!

 

 

 

 

Nieuws blijven ontvangen over het G.J. Van Heekpark?
Meld u hier aan voor onze nieuwsbrief

Alle nieuwsberichten

Interactieve kaart

Ontdek alle activiteiten en locaties in het park, bekijk filmpjes en foto's en lees mooie verhalen.