Commissie van Beheer over het G.J. van Heekpark komt in 2024 plaats voor een nieuw lid

Het G.J. van Heekpark is in 1918 en het Van Lochemsbleekpark in 1929 geschonken aan de inwoners van de gemeente Enschede. Het park is in 1995 als Groen Rijksmonument aangewezen. Het beheer van het park is opgedragen aan een commissie, die de belangen behartigt van het park, de vaste huurders en de overige gebruikers.

De Commissie van Beheer over het G.J. van Heekpark (CvB) bestaat uit vijf door de Gemeenteraad benoemde onbezoldigde leden, die voor minimaal een periode van 4 jaren beschikbaar zijn. Mede in verband met de continuïteit kan de termijn verlengd worden nogmaals 4 jaren. Bij de uitvoering van de taken wordt de commissie gesteund door zowel ambtelijke als externe adviseurs en een coördinerende administrateur.

De CvB zoekt de komende maanden een vervanger (v/m) voor een reglementair uiterlijk eind 2024 aftredend lid. In dat verband wordt geïnteresseerden uitgenodigd om zich aan te melden als kandidaat lid. Vóór de formele ingangsdatum van de benoeming is er gelegenheid om alvast een aantal maanden in de commissie te participeren.

De voorkeur gaat uit naar een persoon die minimaal een hbo-opleiding of een vergelijkbaar denk/werkniveau heeft. Voor de vrijkomende plaats is juridische en organisatorische kennis en inzicht van belang. Daarbij geldt dat het representeren van de CvB en het park en het onderhouden van contacten met vaste gebruikers, derden en vertegenwoordigers van de Gemeente onderdeel van de functie is. Naast deze algemene taak heeft het lid met een juridische en organisatorische expertise samen met een ander lid van de CvB het aandachtsgebied “behandelen aanvragen en begeleiden activiteiten en evenementen in het park”.

Affiniteit met deze groene monumentale parel midden in de stad, waarin ook veel goede sportaccommodaties liggen, wordt als vanzelfsprekend geacht. Kandidaten moeten in de gemeente Enschede wonen en bereid zijn om regelmatig voor het G.J. van Heekpark feitelijk beschikbaar te zijn. Verder wordt verwacht dat gegadigden over bestuurlijke ervaring beschikken en in staat zijn te verbinden en te enthousiasmeren. Wilt u daarom ook aangeven welke ervaring u hebt in het besturen van soortgelijke of vergelijkbare organisaties.

Belangstellenden kunnen zich tot en met 5 juli 2024 schriftelijk bij voorkeur via e-mail aanmelden. Voor het inzenden per post kunt u afspraken maken met hierna vermelde contactpersonen.

De commissie zal uit de aanmeldingen, na gesprekken met geselecteerden, een voordracht tot benoeming voorleggen via B&W aan de Gemeenteraad.

Voor eventuele vragen kunt u desgewenst contact opnemen met:

Hans van Agteren, voorzitter CvB (tel 06-53 26 99 52 en e-mail hans.v.agteren@gmail.com) of met de

Gerard Oude Vrielink, administrateur (tel 06-20 01 62 97 en e-mail oudevrielinkgerard@gmail.com)

Nieuws blijven ontvangen over het G.J. Van Heekpark?
Meld u hier aan voor onze nieuwsbrief

Alle nieuwsberichten

Interactieve kaart

Ontdek alle activiteiten en locaties in het park, bekijk filmpjes en foto's en lees mooie verhalen.