Beheersplan

De Commissie van Beheer over het G.J. van Heekpark (CvB) heeft in 1989 geconstateerd dat er veel voorzieningen door de tand des tijds en door de aard van het gebruik aan groot onderhoud en zelfs complete renovaties toe waren. De vele uit te voeren werkzaamheden maakten het volgens de CvB dringend gewenst om goed inzicht in de omvang van de renovaties, de samenhang met het dagelijkse beheer en vanzelfsprekend ook in de financiële consequenties te krijgen. De behoefte aan een integraal beheersplan was daarmee vastgesteld. Uitgangspunt was dat er een nauwe samenspraak zou zijn met de CvB en de vaste (gemeentelijke) adviseurs. Op die wijze is in 1999 een gedetailleerd, zorgvuldig samengesteld en breed gedragen beheersplan tot stand gekomen. De sportvoorzieningen, zoals het tennispark, het tennispaviljoen, de korfbalaccommodatie zijn geheel gerenoveerd. De berceau is opgeknapt, kunstwerken zijn geplaatst en de renovatie van de paden is grotendeels af. De villa en het theehuis zijn verhuurd en gerestaureerd. Ook is de oude tuinmanswoning omgevord tot Schenkerij Wattez, weer een nieuwe parel in het park. De ingangspartijen aan de Boddenkampsingel/hoek Hengelosestraat, de Savornin Lohmanlaan en aan de Hengelosestraat, zijn aangelegd. Ook zijn volgens dat beheersplan de paden opgeknapt en de toegankelijkheid vergroot. In dat beheersplan is het vernieuwen van (delen van) het bomenbestand als noodzakelijke maatregel genoemd. De CvB is terugblikkend erg content met de toen gekozen gestructureerde aanpak en vooral met de inmiddels bereikte resultaten. De 5e fase wordt in de komende jaren afgerond door an de kant van de Savornin Lohmanlaan grote verbeteringen aan te brengen.

De relatie met de schenkers is nadrukkelijk vastgelegd in de schenkingsakte. Wezenlijke aanpassingen van het park en bijzondere ontwikkelingen met betrekking tot het park zijn door de Commissie van Beheer steeds in overeenstemming met de schenkingsakte met de nazaten van de schenkers besproken.

NL_5_3@vis_9