Renovatie van het park

De afgelopen jaren hebben er gefaseerd verschillende renovaties in het G.J. van Heekpark plaatsgevonden. Met steun van de Provincie Overijssel in het kader van het herstel van Rijksmonumenten starten we in het voorjaar van 2020 weer met een nieuwe renovatieperiode.

Entrees Hengelosestraat en Boddenkampsingel
Doel van de renovatie hier is om de entrees weer echt onderdeel van het park te laten zijn. Net zoals we dat in 2018 hebben gedaan bij de ingang aan de Roessinghsbleekweg, zullen wij ook deze entree sterk gaan vergroenen door onder meer rododendrons en bomen aan te planten. De begrenzing zal uitgevoerd worden met gebruik van het uniforme ‘G.J. Van Heekpark hekwerk’. De huidige stenen banken aan de Hengelosestraat zullen worden verplaatst. Bij de entree aan de Boddenkampsingel worden de hoge afsluitende hagen vervangen door lagere hagen, die de bezoeker makkelijk laat verleiden naar het park te kijken.

Laan van de Naald naar de entree Boddenkampsingel
Voor de eerder uitgevoerde renovatie van de lanen vanaf de Naald is veel waardering gebleken. De laan zelf is al aangebracht in een eerdere fase, nu is het de bedoeling daar lindes te plaatsen evenals oude verlichting aan te brengen. Voor het plaatsen van de bomen in het late najaar is het nodig om, evenals elders in het park gebeurd is, een hele goede ondergrond te maken. Dat zal de komende maanden aan de orde komen.

Omgeving Oude Theehuis (Savornin Lohmanlaan)
Het oude terras met de twee oude bomen waren al jaren een niet passende plek bij het zo fraaie Oude Theehuis. In samenwerking met de gebruikers van het pand is een plan gemaakt om het kiezelterras aan te passen in de stijl van de renovatie. We hergebruiken daarvoor op andere plaatsen overtollig hardsteen in combinatie met halfverharding, die ook in de gerenoveerde paden is toegepast. Ook wordt aan weerzijden van het pand lindes geplaats, dit is conform het oude ontwerp van een eeuw geleden.

Overige renovatieplannen
Er zijn nog meer wensen, zoals het opknappen van de paden. Aan de kant van de Westerstraat moeten wandelpaden opgehoogd worden en met kantopsluitingen netjes afgewerkt worden.  Voor de verhogingen van deze paden zullen wij het vrijkomende materiaal van de entrees gaan gebruiken. Indien de subsidie aanvraag gehonoreerd wordt, zal de afwerking later in het jaar 2020 kunnen plaatsvinden.